Προβολή όλων

Εμφανίζει όλον τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Ο τύπος μειώνεται ή αυξάνεται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του πίνακα να μπορούν να εμφανίζονται στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και τα εικονίδια είναι διαθέσιμα μόνο σε έγγραφα Math, όχι στα ενσωματωμένα αντικείμενα Math.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Προβολή - Εμφάνιση όλων

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο εμφάνισης όλων

Εμφάνιση όλων


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!