Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα προβολής των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Προβολή - Σμίκρυνση

Πατήστε στη γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο σμίκρυνσης

Σμίκρυνση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!