Προηγούμενο σφάλμα

Μετακινεί το δρομέα στο προηγούμενο σφάλμα (μετακίνηση αριστερά).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Προηγούμενο σφάλμα

Shift+F3


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!