Προηγούμενη επισήμανση

Μετακινεί το δρομέα στην προηγούμενη επισήμανση (προς τα αριστερά).

Εικονίδιο σημείωσης

Οι "Επισημάνσεις" είναι δείκτες τοποθέτησης. Έχουν τη μορφή του <?> στο παράθυρο εντολών.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Προηγούμενη επισήμανση

Shift+F4


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!