Διαφάνεια

Αυτό το μενού παρέχει τη διαχείριση των διαφανειών και των εντολών περιήγησης.

Νέα διαφάνεια

Εισάγει μια διαφάνεια μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Διπλασιασμός διαφάνειας

Δημιουργεί αντίγραφο της τρέχουσας επιλεγμένης διαφάνειας.

Εισαγωγή διαφάνειας από αρχείο

Μπορείτε να εισάγετε διαφάνειες από διαφορετική παρουσίαση στην τρέχουσα παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να κάνετε επικόλληση διαφανειών μεταξύ των παρουσιάσεων.

Διάταξη

Ανοίγει ένα υπομενού με διατάξεις διαφανειών.

Διαγραφή διαφάνειας

Διαγράφει τις επιλεγμένες διαφάνειες.

Αποθήκευση εικόνας παρασκηνίου

Εάν η διαφάνεια έχει εικόνα παρασκηνίου, αυτή η επιλογή επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει το αντίστοιχο αρχείο εικόνας παρασκηνίου.

Ορισμός εικόνας παρασκηνίου

Ανοίγει έναν επιλογέα αρχείου για να διαλέξετε ένα αρχείο εικόνας που θα οριστεί ως το παρασκήνιο της τρέχουσας διαφάνειας.

Ιδιότητες διαφάνειας

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της διαφάνειας.

Αλλαγή κύριας διαφάνειας

Εμφανίζει τον διάλογο Διαθέσιμες κύριες διαφάνειες, όπου μπορείτε να επιλέξετε σχήμα διάταξης για την τρέχουσα διαφάνεια. Οποιαδήποτε αντικείμενα στη σχεδίαση διαφάνειας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Νέα κύρια διαφάνεια

Δημιουργεί μια νέα κύρια διαφάνεια. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην Κύρια προβολή.

tip

Για να μπείτε στην κύρια προβολή, μεταβείτε στο Προβολή Κύρια διαφάνεια. Για να βγείτε από την κύρια προβολή, μεταβείτε στο Προβολή - Κανονική.


Διαγραφή κύριας διαφάνειας

Διαγράφει την τρέχουσα επιλεγμένη κύρια διαφάνεια. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο Κύρια προβολή

Κύριο παρασκήνιο

Αυτή η επιλογή επιτρέπει να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την εικόνα παρασκηνίου που ορίστηκε στην κύρια διαφάνεια.

Κύρια αντικείμενα

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εμφάνιση ή απόκρυψη αντικειμένων που ορίστηκαν στην κύρια διαφάνεια.

Κύρια στοιχεία

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου τα ακόλουθα στοιχεία από την κύρια διαφάνεια μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν:

Εμφάνιση διαφάνειας

Εάν η διαφάνεια είναι κρυμμένη, αυτή η λειτουργία την επανεμφανίζει.

Απόκρυψη διαφάνειας

Εάν η διαφάνεια είναι ορατή, αυτή η λειτουργία την κρύβει.

Μετονομασία διαφάνειας

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορεί να οριστεί ένα όνομα για την τρέχουσα διαφάνεια.

Μετάβαση στην τελευταία επεξεργασμένη διαφάνεια

Πλοήγηση στην τελευταία επεξεργασμένη διαφάνεια του εγγράφου.

Μετακίνηση

Εμφανίζει έναν κατάλογο λειτουργιών μετακίνησης που μπορούν να εφαρμοστούν στην τρέχουσα διαφάνεια:

Πλοήγηση

Εμφανίζει έναν κατάλογο λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση μέσω των διαφανειών:

Διαφάνεια σύνοψης

Δημιουργεί μια νέα διαφάνεια που περιέχει έναν αδιάτακτο κατάλογο από τους τίτλους των διαφανειών που ακολουθούν την επιλεγμένη διαφάνεια. Η περιληπτική διαφάνεια εισάγεται πίσω από την τελευταία διαφάνεια.

Ανάπτυξη διαφάνειας

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια από οποιοδήποτε σημείο διάρθρωσης ανώτερου επιπέδου (το κείμενο ένα επίπεδο παρακάτω από το κείμενο του τίτλου στην ιεραρχία διάρθρωσης) στην επιλεγμένη διαφάνεια. Τα σημεία διάρθρωσης κάτω από το ανώτερο επίπεδο στην αρχική διαφάνεια μετακινούνται πάνω ένα επίπεδο στη νέα διαφάνεια.

Εναλλαγή διαφανειών

Καθορίζει το ειδικό εφέ που αναπαράγεται όταν εμφανίζετε μία διαφάνεια κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!