Διαφάνεια

Αυτό το μενού παρέχει τη διαχείριση των διαφανειών και των εντολών περιήγησης.

Νέα διαφάνεια

Εισάγει μια διαφάνεια μετά την τρέχουσα επιλεγμένη διαφάνεια.

Ιδιότητες

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της διαφάνειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!