Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση και τη μορφοποίηση με τεχνοτροπίες χαρακτήρων από την επιλογή.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο και επιτρέπει την επεξεργασία της μορφής της αρίθμησης ή των κουκκίδων.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Κείμενο

Ορίζει τις ιδιότητες για διάταξη και αγκύρωση για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο κειμένου ή σχεδίασης.

Σχεδίαση διαφάνειας

Εμφανίζει τον διάλογο Διαθέσιμες κύριες διαφάνειες, όπου μπορείτε να επιλέξετε σχήμα διάταξης για την τρέχουσα διαφάνεια. Οποιαδήποτε αντικείμενα στη σχεδίαση διαφάνειας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Διάταξη διαφάνειας

Ανοίγει ένα υπομενού με διατάξεις διαφανειών.

Αλληλεπίδραση

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου όταν πατάτε σε αυτό κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!