Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Διάστημα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Στοίχιση κειμένου

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο κειμένου στον περιέκτη της.

Κατάλογοι

Ανοίγει ένα υπομενού, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφοποίηση παραγράφων καταλόγου.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Τεχνοτροπίες

Εμφανίζει εντολές επεξεργασίας, ενημέρωσης, δημιουργίας και διαχείρισης τεχνοτροπιών.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί τη μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως εσοχές και στοίχιση.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Πίνακας

Εμφανίζει εντολές μορφοποίησης, επεξεργασίας και διαγραφής πίνακα και των στοιχείων του.

Εικόνα

Εμφανίζει εντολές περικοπής, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων.

Πλαίσιο κειμένου και σχήμα

Ανοίγει ένα υπομενού για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου ή σχήματος.

Σκιά

Προσθέστε σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης και ορίστε τις ιδιότητες της σκιάς.

Αλληλεπίδραση

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου όταν πατάτε σε αυτό κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Όνομα

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Εναλλακτικό κείμενο

Εκχωρεί ένα κείμενο και ένα εναλλακτικό κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά τα κείμενα είναι διαθέσιμα ως εναλλακτικές ετικέτες στο έγγραφό σας για χρήση από εργαλεία προσβασιμότητας. Διατίθενται επίσης ως ετικέτες για εικόνες κατά την εξαγωγή του εγγράφου.

Κατανομή επιλογής

Κατανέμει τρία ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα ομοιόμορφα κατά μήκος του οριζόντιου ή του κάθετου άξονα . Μπορείτε επίσης να κατανείμετε ομοιόμορφα την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων.

Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Μετατροπή

Επιλογές για μετατροπή του επιλεγμένου αντικειμένου.

Στοίχιση αντικειμένων

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!