Επεξεργασία

Το μενού αυτό περιέχει εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή. Αυτή είναι διαθέσιμη στο Writer και στο Calc.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Επικόλληση ειδικού μενού

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Εύρεση

Εναλλάσσει την ορατότητα της γραμμής εργαλείωνΕύρεση για αναζήτηση του κειμένου ή περιήγηση ενός εγγράφου ανά στοιχείο.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Εύρεση & αντικατάσταση

Βρίσκει ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Διπλότυπο

Δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Σημεία

Εναλλάσσει τη λειτουργία Επεξεργασία σημείων σε ενεργή και ανενεργή.

Σημεία προσκόλλησης

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Επεξεργασία σημείων προσκόλλησης.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Πεδία

Επεξεργάζεται τις ιδιότητες ενός εισηγμένου πεδίου.

Διαγραφή διαφάνειας

Διαγράφει την τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Συνδέσεις

Μπορείτε να αλλάξετε ή να σπάσετε κάθε σύνδεσμο προς εξωτερικά αρχεία στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου στην πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου εξωτερικού αρχείου. Αυτή η εντολή δεν ισχύει για υπερσυνδέσμους και δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Αντικείμενο

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε από το υπομενού Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!