Εργαλειοθήκη εικόνας

Χρησιμοποιήστε την εργαλειοθήκη Εικόνα για να ορίσετε το χρώμα, την αντίθεση και τις επιλογές φωτεινότητας για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα.

Φίλτρο εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο Φίλτρο

Φίλτρο

Λειτουργία Γραφικών

Παραθέτει τις ιδιότητες προβολής για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα. Το ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο γραφικό αντικείμενο στο τρέχον αρχείο δεν θα αλλάξει, μόνο η προβολή του αντικειμένου.

Τεχνοτροπίες κελιών

Λειτουργία Γραφικών

Χρώμα

Με τη γραμμή εργαλείων Χρώμα μπορείτε να αλλάξετε μερικές ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Διαφάνεια

Ορίζει τι διαφάνεια στο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το 0% (αδιαφανές) ως το +100% (διαφανές).

Icon

Διαφάνεια

Περικοπή

Σας επιτρέπει να αποκόψετε την εμφάνιση μίας εισηγμένης εικόνας. Αποκόπτεται μόνο η εμφάνιση, δεν τροποποιείται η εισηγμένη εικόνα. Πρέπει να επιλεγεί μία εικόνα για να ενεργοποιηθεί η αποκοπή.

Στο Impress κσι το Draw δεν εμφανίζεται ο διάλογος όταν πατάτε στο εικονίδιο,αλλά βλέπετε 8 λαβές περικοπής. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της επιλεγμένης εικόνας και επιλέξτε Περικοπή εικόνας στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο για περικοπή.

Μεταφέρετε κάποιον από τα οκτώ σημεία χειρισμού περικοπής για να επεξεργαστείτε την εικόνα.

εικονίδιο

Περικοπή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!