Γραμμή ταξινόμησης διαφανειών

Στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γραμμή Ταξινόμηση διαφανειών.

Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Επιλογή

Παρουσίαση οθόνης

Ξεκινά την προβολή διαφανειών σας.

Εικονίδιο εμφάνισης διαφάνειας

Παρουσίαση διαφανειών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!