Γραμμή διάρθρωσης

Στην Προβολή διάρθρωσης, η γραμμή διάρθρωσης περιέχει συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει επιπλέον εντολές.

Μεγέθυνση

Μειώνει ή αυξάνει την προβολή της οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Μεγέθυνση.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση (με το LibreOffice Impress στην προβολή και τη διάρθρωση διαφανειών)

Πρώτο επίπεδο

Αποκρύπτει όλες τις επικεφαλίδες των διαφανειών στην τρέχουσα προβολή διαφανειών εκτός από τους τίτλους των διαφανειών. Οι επικεφαλίδες που αποκρύπτονται υποδεικνύονται από μια μαύρη γραμμή μπροστά από τον τίτλο της της διαφάνειας. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες, κάντε κλικ στο εικονίδιο Όλα τα επίπεδα.

Εικονίδιο πρώτου επιπέδου

Πρώτο επίπεδο

Όλα τα επίπεδα

Εμφανίζει τις επικεφαλίδες των διαφανειών που έχετε αποκρύψει στην προβολή της τρέχουσας διαφάνειας. Για να αποκρύψετε όλες τις επικεφαλίδες στην προβολή τς τρέχουσας διαφάνειας, εκτός από τους τίτλους της διαφάνειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Πρώτο επίπεδο .

Εικονίδιο όλων των επιπέδων

Όλα τα επίπεδα

Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Αποκρύπτει τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Οι κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες υποδεικνύονται με μαύρη γραμμή μπροστά από μια επικεφαλίδα. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες των χαμηλότερων επιπέδων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο απόκρυψη υποσημείων

Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Εμφανίζει τις κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Για να αποκρύψετε τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο εμφάνισης υποσημείων

Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Μορφοποίηση ενεργή/ανενεργή

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη μορφοποίηση χαρακτήρα των επικεφαλίδων των διαφανειών. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων μιας επικεφαλίδας, ανοίξτε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, δεξιοπατήστε σε μια τεχνοτροπία και ύστερα επιλέξτε Τροποποίηση.

Εικονίδιο

Μορφοποίηση ενεργή/ανενεργή

Ασπρόμαυρη

Εμφανίζει τις διαφάνειές σας σε ασπρόμαυρη προβολή.

Εικονίδιο

Ασπρόμαυρη

Παρουσίαση οθόνης

Ξεκινά την προβολή διαφανειών σας.

Εικονίδιο εμφάνισης διαφάνειας

Παρουσίαση διαφανειών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!