Γραμμή διάρθρωσης

Στην Προβολή διάρθρωσης, η γραμμή διάρθρωσης περιέχει συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει επιπλέον εντολές.

Υποβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, ένα επίπεδο καταλόγου προς τα κάτω.

Εικονίδιο υποβιβασμού

Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παράγραφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πάνω.

Εικονίδιο προβιβασμού

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, μετά την επόμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, πριν από την προηγούμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω

Εμφάνιση μορφοποίησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη μορφοποίηση χαρακτήρα των επικεφαλίδων των διαφανειών. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων μιας επικεφαλίδας, ανοίξτε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, δεξιοπατήστε σε μια τεχνοτροπία και ύστερα επιλέξτε Τροποποίηση.

Εικονίδιο εμφάνισης μορφοποίησης

Εμφάνιση μορφοποίησης

Ασπρόμαυρη

Εμφανίζει τις διαφάνειές σας σε ασπρόμαυρη προβολή.

Εικονίδιο ασπρόμαυρου

Ασπρόμαυρη

Εμφάνιση μόνο του πρώτου επιπέδου

Αποκρύπτει όλες τις επικεφαλίδες των διαφανειών στην τρέχουσα παρουσίαση εκτός από τους τίτλους των διαφανειών. Οι κρυφές επικεφαλίδες υποδεικνύονται με μια μαύρη γραμμή μπροστά από έναν τίτλο διαφάνειας. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες, πατήστε το εικονίδιο Εμφάνιση όλων των επιπέδων.

Εικονίδιο εμφάνισης μόνο του πρώτου επιπέδου

Εμφάνιση μόνο του πρώτου επιπέδου

Εμφάνιση όλων των επιπέδων

Εμφανίζει τις κρυφές επικεφαλίδες των διαφανειών στην τρέχουσα προβολή διαφανειών. Για να αποκρύψετε όλες τις επικεφαλίδες στην τρέχουσα προβολή διαφανειών, εκτός από τους τίτλους των διαφανειών, πατήστε το εικονίδιο Εμφάνιση μόνο του πρώτου επιπέδου.

Εικονίδιο εμφάνισης όλων των επιπέδων

Εμφάνιση όλων των επιπέδων

Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Αποκρύπτει τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Οι κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες υποδεικνύονται με μαύρη γραμμή μπροστά από μια επικεφαλίδα. Για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες των χαμηλότερων επιπέδων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο απόκρυψη υποσημείων

Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων

Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Εμφανίζει τις κρυφές δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας. Για να αποκρύψετε τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Απόκρυψη δευτερευόντων σημείων .

Εικονίδιο εμφάνισης υποσημείων

Εμφάνιση δευτερευόντων σημείων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!