Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Μπορείτε να προβάλετε τη εργαλειοθήκη σχεδίασης και από ένα έγγραφο κειμένου ή ένα λογιστικό φύλλο. Η ομάδα των ορατών εικονιδίων διαφέρει ανάλογα με τον τρέχοντα τύπο εγγράφου.

Επιλογή

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στο εργαλείο Επιλογή (λευκό βέλος) στη γραμμή σχεδίασης, και έπειτα κάντε κλικ στο αντικείμενο.

Για να επιλέξετε πάνω από ένα αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από ένα άλλο αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το , και κάντε κλικ στο αντικείμενο. Για να επιλέξετε το πιο κάτω αντικείμενο της στοίβας , κρατήστε πατημένο το , και κάντε κλικ ξανά. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αντικείμενο, κρατήστε πατημένα τα Shift + , και κάντε κλικ με το ποντίκι σας.

Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο και πληκτρολογήστε ή εισάγετε το κείμενό σας.

Για να αφαιρέσετε μια επιλογή, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από το επιλεγμένο αντικείμενο, ή πιέστε το πλήκτρο Escape.

Διπλοπατώντας ένα εργαλείο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πολλές εργασίες. Αν καλέσετε το εργαλείο με απλό πάτημα, επιστρέφει στην τελευταία επιλογή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Επιλογή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει μία συμπαγή έλλειψη όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στο σημείο που επιθυμείτε να σχεδιάσετε μια έλλειψη, και σύρετε στο μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Έλλειψη

Κείμενο

Σχεδιάζει ένα παράθυρο κειμένου όπου κάνετε κλικ ή μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο, και πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας.

Εικονίδιο

Κείμενο

Καμπύλη

Το εικονίδιο καμπύλης της γραμμής σχεδίασης ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Γραμμές, όπου μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και σχήματα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εικονίδιο

Καμπύλη

Γραμμές σύνδεσης

Icon

Σύνδεσμος

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές συνδέσεις , όπου μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που συνδέει αντικείμενα, και παραμένει ενωμένη όταν τα αντικείμενα μετακινούνται. Αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο με σύνδεση, η σύνδεση αντιγράφεται επίσης.

Γραμμή και Βέλη

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βελών για την εισαγωγή γραμμών και βελών.

3Δ αντικείμενα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 3Δ αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τριών διαστάσεων, με βάθος, φωτισμό και ανάκλαση. Κάθε εισαγόμενο αντικείμενο αρχικά σχηματίζει μια 3Δ σκηνή. Μπορείτε να πατήσετε F3 για εισαγωγή της σκηνής. Για αυτά τα 3Δ αντικείμενα, μπορείτε να ανοίξετε τον 3Δ διάλογο εφέ για επεξεργασία των ιδιοτήτων.

Εικονίδιο

3Δ αντικείμενα

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

Σημεία

Σας επιτρέπει την επεξεργασία σημείων στο σχέδιο σας.

Σημεία προσκόλλησης

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε σημεία προσκόλλησης στο σχέδιό σας.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Στη γραμμή Fontwork, πατήστε

Εικονίδιο Fontwork

Συλλογή Fontwork

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Εισαγωγή

Εικονίδιο

Εισαγωγή

Περιστροφή

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την περιστροφή του αντικειμένου.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο

Τακτοποίηση

Εξώθηση ναι/όχι

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα 3Δ εφέ για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Παράθυρο κίνησης

Αναθέτει εφέ σε επιλεγμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο

Προσαρμοσμένα εφέ κίνησης

Αλληλεπίδραση

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου όταν πατάτε σε αυτό κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Εικονίδιο αλληλεπίδρασης

Αλληλεπίδραση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!