Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Μπορείτε να προβάλετε τη εργαλειοθήκη σχεδίασης και από ένα έγγραφο κειμένου ή ένα λογιστικό φύλλο. Η ομάδα των ορατών εικονιδίων διαφέρει ανάλογα με τον τρέχοντα τύπο εγγράφου.

Επιλογή

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο στην τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στο εργαλείο Επιλογή (λευκό βέλος) στη γραμμή σχεδίασης, και έπειτα κάντε κλικ στο αντικείμενο.

Για να επιλέξετε πάνω από ένα αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από ένα άλλο αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το , και κάντε κλικ στο αντικείμενο. Για να επιλέξετε το πιο κάτω αντικείμενο της στοίβας , κρατήστε πατημένο το , και κάντε κλικ ξανά. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αντικείμενο, κρατήστε πατημένα τα Shift + , και κάντε κλικ με το ποντίκι σας.

Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο και πληκτρολογήστε ή εισάγετε το κείμενό σας.

Για να αφαιρέσετε μια επιλογή, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από το επιλεγμένο αντικείμενο, ή πιέστε το πλήκτρο Escape.

Διπλοπατώντας ένα εργαλείο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πολλές εργασίες. Αν καλέσετε το εργαλείο με απλό πάτημα, επιστρέφει στην τελευταία επιλογή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Επιλογή

Χρώμα γραμμής

Ορίζει το χρώμα γραμμής του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο χρώμα γραμμής

Χρώμα γραμμής

Χρώμα γεμίσματος

Ορίζει το χρώμα περιοχής του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο Περιοχή

Περιοχή

Γραμμή

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής

Γραμμή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο ορθογωνίου

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει μία συμπαγή έλλειψη όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στο σημείο που επιθυμείτε να σχεδιάσετε μια έλλειψη, και σύρετε στο μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο έλλειψης

Έλλειψη

Βέλη

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βέλη, όπου μπορείτε να προσθέσετε ευθείες γραμμές, γραμμές με βέλη, και γραμμές διαστάσεων στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Καμπύλη

Το εικονίδιο καμπύλης της γραμμής σχεδίασης ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Γραμμές, όπου μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και σχήματα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εικονίδιο καμπύλης

Καμπύλη

Γραμμές σύνδεσης

Εικονίδιο σύνδεσης

Σύνδεσμος

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές συνδέσεις , όπου μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που συνδέει αντικείμενα, και παραμένει ενωμένη όταν τα αντικείμενα μετακινούνται. Αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο με σύνδεση, η σύνδεση αντιγράφεται επίσης.

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

3Δ αντικείμενα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 3Δ αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τρισδιάστατα, με βάθος, φωτισμό και αντανάκλαση. Κάθε αντικείμενο που εισάγεται σχηματίζει αρχικά μια τρισδιάστατη σκηνή. Μπορείτε να πατήσετε F3 για να μπείτε στη σκηνή. Για αυτά τα τρισδιάστατα αντικείμενα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εφέ 3Δ για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες.

Εικονίδιο 3Δ αντικειμένων

3Δ αντικείμενα

Περιστροφή

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την περιστροφή του αντικειμένου.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο στοίχισης

Στοίχιση

Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο τακτοποίησης

Τακτοποίηση

Κατανομή επιλογής

Κατανέμει τρία ή περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα ομοιόμορφα κατά μήκος του οριζόντιου ή του κάθετου άξονα . Μπορείτε επίσης να κατανείμετε ομοιόμορφα την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων.

Εικονίδιο Κατανομή

Κατανομή

Σκίαση

Προσθέτει μία σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αν το αντικείμενο έχει ήδη μία σκιά, τότε αυτή αφαιρείται. Αν πατήστε σε αυτό το εικονίδιο ενώ δεν έχετε επιλέξει αντικείμενο, η σκιά προστίθεται στο επόμενο αντικείμενο που θα σχεδιάσετε.

Εικονίδιο προσθήκης σκιάς

Σκίαση

Περικοπή

Επεξεργάζεται ή κλιμακώνει το επιλεγμένο γραφικό. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το γραφικό στο αρχικό του μέγεθος.

Εικονίδιο Περικοπή

Περικοπή

Φίλτρο εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο Φίλτρο

Φίλτρο

Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Εικονίδιο Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Σημεία προσκόλλησης

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε σημεία προσκόλλησης στο σχέδιό σας.

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων προσκόλλησης

Επεξεργασία σημείων προσκόλλησης

Εξώθηση Ναι/Όχι

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των 3Δ εφέ των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο εξώθησης Ναι/Όχι

Εξώθηση ναι/όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!