Χάρακες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κάθετους και οριζόντιους χάρακες στις αριστερές και πάνω άκρες του χώρου εργασίας του LibreOffice Impress για να σας βοηθήσει στη δημιουργία της διαφάνειας σας. Τα τμήματα των χαράκων που καλύπτουν τον τομέα της διαφάνειας είναι λευκά.

Εικονίδιο συμβουλής

Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο, οι διαστάσεις του εμφανίζονται στους χάρακες ως γκρίζες διπλές γραμμές. Για να καθορίσετε ξανά ακριβώς το μέγεθος του αντικειμένου, σύρετε μια από τις διπλές γραμμές σε μια νέα θέση στο χάρακα.


Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο κειμένου σε μια διαφάνεια, οι εσοχές και οι στηλοθέτες εμφανίζονται στον οριζόντιο χάρακα. Για να αλλάξετε τις τοποθετήσεις εσοχών ή στηλοθετών για το αντικείμενο κειμένου, σύρετε μια εσοχή ή έναν δείκτη στηλοθέτη σε μια νέα θέση στον χάρακα.

Μπορείτε επίσης να σύρετε μια Γραμμή συγκράτησης από ένα χάρακα για να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε τα αντικείμενα στη διαφάνειά σας. Για να παρεμβάλετε μια γραμμή συγκράτησης χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, μεταφέρετε την άκρη ενός χάρακα στη διαφάνεια.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τους χάρακες, επιλέξτε Προβολή - Χάρακες.

Για να καθορίσετε τις μονάδες μέτρησης για ένα χάρακα, κάντε δεξί κλικ στο χάρακα, και ύστερα επιλέξτε μια νέα μονάδα από τον κατάλογο.

Για να αλλάξετε την προέλευση (σημείο 0) των χαράκων, σύρετε την τομή των δύο χαράκων στην πάνω αριστερή γωνία στο χώρο εργασίας. Οι κάθετοι και οριζόντιοι οδηγοί εμφανίζονται. Συνεχίστε να μεταφέρετε έως ότου οι κάθετοι και οριζόντιοι οδηγοί να είναι στη νέα θέση που επιθυμείτε, και έπειτα ελευθερώστε. Για να ρυθμίσετε ξανά την προέλευση των χαράκων στις προκαθορισμένες τιμές, κάντε διπλό κλικ στην τομή τους.

Για να αλλάξετε τα περιθώρια διαφανειών, σύρετε την άκρη των λευκών περιοχών στους χάρακες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!