Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες για το έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου αντικειμένου. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε μερικά στοιχεία της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε ένα σχετικό παράθυρο διαλόγου.

Τρέχον μέγεθος

Εμφανίζει την Χ και Υ συντεταγμένη της θέσης του δρομέα και το μέγεθος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Τροποποίηση Εγγράφου

Εάν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί οι αλλαγές στο έγγραφο, εμφανίζεται ένα "*" σε αυτό το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση. Αυτό εφαρμόζεται επίσης σε νέα, μη αποθηκευμένα ακόμα έγγραφα.

Τρέχουσα διαφάνεια/επίπεδο

Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας που ακολουθείται από τον συνολικό αριθμό διαφανειών.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει την τρέχουσα Τεχνοτροπία σελίδας. Διπλοπατήστε για να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία, δεξιοπατήστε για να επιλέξετε άλλη τεχνοτροπία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!