Γραμμή προβολής διαφανειών

Η γραμμή Προβολή διαφανειών ανοίγει με την προβολή Ταξινόμηση διαφανειών.

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Ξεκινά μία παρουσίαση οθόνης με μετρητή χρόνου στην κάτω αριστερή γωνία.

Εικονίδιο χρονομέτρησης προετοιμασίας

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Αποκρύπτει την επιλεγμένη διαφάνεια έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την παρουσίαση διαφανειών.

Εικονίδιο απόκρυψης διαφάνειας

Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Διαφάνειες ανά γραμμή

Εισάγετε τον αριθμό διαφανειών που θα εμφανίζονται σε κάθε γραμμή στην ταξινόμηση διαφανειών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!