Γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος

Η γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος περιέχει τις εντολές και τις επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε στην τρέχουσα προβολή.

note

Χωρίς επιλεγμένο αντικείμενο στον χώρο εργασίας, εάν ορίσετε τα χαρακτηριστικά σχήματος όπως πλάτος γραμμής, χρώμα γραμμής, τεχνοτροπία γραμμής, τύπος γεμίσματος περιοχής και τεχνοτροπία γεμίσματος περιοχής με τη γραμμή Γραμμή και Γέμισμα, τότε οι ρυθμίσεις γραμμής και γεμίσματος εφαρμόζονται σε νέα σχήματα. ως άμεση μορφοποίηση, παρακάμπτοντας τα χαρακτηριστικά του σχήματος Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σχεδίασης. Για να επαναφέρετε τα χαρακτηριστικά της γραμμής Γραμμή και Γέμισμα σε εκείνα της προεπιλεγμένης τεχνοτροπίας σχεδίασης, αποεπιλέξτε οποιοδήποτε αντικείμενο στον χώρο εργασίας και διπλοπατήστε στην καταχώρηση Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σχεδίασης στο παράθυρο τεχνοτροπίες της πλευρικής γραμμής. Το επόμενο αντικείμενο που σχεδιάζετε δείχνει την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σχεδίασης.


Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Icon Position and Size

Θέση και Μέγεθος

Στοίχιση αντικειμένων

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα πάνω ένα επίπεδο, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφή της σειράς στοίβαξης.

Εικονίδιο μεταφοράς πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα κάτω ένα επίπεδο, ώστε να είναι πιο κοντά στο τέλος της σειράς στοίβαξης.

Εικονίδιο αποστολής προς τα πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Μπροστά από αντικείμενο

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Πίσω από αντικείμενο

Μεταβάλει την ταξινόμηση της στοίβας μετακινώντας το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από ένα αντικείμενο που καθορίσατε. Η τοποθεσία της οθόνης του επιλεγμένου αντικειμένου δεν θα μεταβληθεί.

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Icon Line Style

Στυλ γραμμής

Πλάτος γραμμής

Επιλέξτε το πλάτος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πλάτος γραμμής έχει ως αποτέλεσμα μία γραμμή-τρίχα με πλάτος ενός εικονοστοιχείου στο μέσο εξόδου.

Icon Line Width

Πλάτος γραμμής

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Icon Line Color

Χρώμα γραμμής

Πρότυπο / Γέμισμα επιφάνειας

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Icon Area Style / Filling

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Σκίαση

Προσθέτει μία σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αν το αντικείμενο έχει ήδη μία σκιά, τότε αυτή αφαιρείται. Αν πατήστε σε αυτό το εικονίδιο ενώ δεν έχετε επιλέξει αντικείμενο, η σκιά προστίθεται στο επόμενο αντικείμενο που θα σχεδιάσετε.

Εικονίδιο προσθήκης σκιάς

Σκίαση

Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Εικονίδιο άκρων γραμμής

Στυλ των άκρων γραμμής

Κάθετη αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα κάθετα από πάνω προς τα κάτω.

Οριζόντια αναστροφή

Αντιστρέφει τα επιλεγμένα αντικείμενα οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Μετασχηματισμοί

Τροποποιεί το σχήμα, τον προσανατολισμό ή το γέμισμα του επιλεγμένου αντικειμένου(ων).

Ορίζει εάν θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο Τεχνοτροπίες, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών

Τεχνοτροπίες

Εμφάνιση πλέγματος

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πλέγμα.

Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν θα μετακινηθούν πλαίσια, στοιχεία σχεδίασης και έλεγχοι μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος. Για να αλλάξετε την κατάσταση του ελέγχου προσκόλλησης μόνο για την τρέχουσα ενέργεια, σύρετε ένα αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το .

Βοηθητικές γραμμές κατά την κίνηση

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση των οδηγών κατά τη μετακίνηση ενός αντικειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!