Παρουσίαση διαφανειών

Περιέχει εντολές και επιλογές για την εκτέλεση μιας παρουσίασης.

Παρουσίαση οθόνης

Ξεκινά την προβολή διαφανειών σας.

Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την παρουσίαση οθόνης, συμπεριλαμβανομένων της διαφάνειας έναρξης, του τρόπου μετάβασης των διαφανειών, του τύπου παρουσίασης, και των επιλογών του δείκτη.

Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί

Ξεκινά μία παρουσίαση οθόνης με μετρητή χρόνου στην κάτω αριστερή γωνία.

Αλληλεπίδραση

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιλεγμένου αντικειμένου όταν πατάτε σε αυτό κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Προσαρμοσμένα κινούμενα γραφικά

Αναθέτει εφέ σε επιλεγμένα αντικείμενα.

Εναλλαγή διαφανειών

Καθορίζει το ειδικό εφέ που αναπαράγεται όταν εμφανίζετε μία διαφάνεια κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης διαφανειών.

Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας

Αποκρύπτει την επιλεγμένη διαφάνεια έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την παρουσίαση διαφανειών.

Προσαρμοσμένη παρουσίαση διαφανειών

Καθορίζει μια προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης χρησιμοποιώντας διαφάνειες από την τρέχουσα παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες για τις ανάγκες του ακροατηρίου σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες προσαρμοσμένες παρουσιάσεις οθόνης θέλετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!