Εισαγωγή

Το μενού αυτό περιέχει τις εντολές που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφο, για παράδειγμα, γραφικών, αντικειμένων, ειδικών χαρακτήρων και άλλων αρχείων.

Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Διάγραμμα

Εισάγει διάγραμμα.

Πίνακας

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Σχήμα

Αυτό το υπομενού περιέχει κοινά σχήματα όπως, γραμμή, κύκλος, τρίγωνο και τετράγωνο, ή ένα σχήμα συμβόλου όπως χαμογελαστό πρόσωπο, καρδιά και άνθος που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Προσκόλληση σημείου/γραμμής

Εισάγει ένα σημείο ή μία γραμμή συγκράτησης (γνωστό επίσης ως βοηθητική γραμμή) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε γρήγορη στοίχιση αντικειμένων. Τα σημεία και οι γραμμές συγκράτησης δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

Πλαίσιο κειμένου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να περιστραφεί το κείμενο.

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Yπερσύνδεσμος

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για να εισάγει ειδικά σημάδια μορφοποίησης όπως διάστημα χωρίς διακοπή, ήπιο ενωτικό και προαιρετική αλλαγή.

Αριθμός διαφάνειας

Προσθέτει τον αριθμό διαφάνειας ή τον αριθμό σελίδας.

Πεδία

Δείχνει τα κοινά πεδία τα οποία μπορείτε να εισάγετε στη διαφάνειά σας.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Προσθέτει ή αλλάζει κείμενο σε δεσμευτικά θέσης στην αρχή και στο τέλος διαφανειών και κύριων διαφανειών.

Στοιχείο ελέγχου φόρμας

Αυτό το υπομενού περιέχει στοιχεία ελέγχου φόρμας όπως πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής και πλαίσιο καταλόγου που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!