Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Κανονική

Εκκινεί την κανονική προβολή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τις διαφάνειές σας.

Διάρθρωση

Αλλάζει στην προβολή διάρθρωσης, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να αναδιατάξετε τους τίτλους και τις επικεφαλίδες της διαφάνειας.

Σημειώσεις

Αλλάζει στην προβολή σημειώσεων, όπου μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις στις διαφάνειές σας. Οι σημειώσεις είναι κρυφές από το ακροατήριο όταν κάνετε την παρουσίασή σας.

Σημείωση

Αλλάζει στην προβολή σελίδας σημειώσεων, όπου μπορείτε να κλιμακώσετε πολλές διαφάνειες που να ταιριάζουν σε μια τυπωμένη σελίδα.

Ταξινόμηση διαφανειών

Εμφανίζει μικρογραφικές εκδόσεις των διαφανειών, έτσι ώστε να μπορούν να αναταξινομηθούν εύκολα.

Κύρια διαφάνεια

Αλλάζει στην προβολή κύριας διαφάνειας, όπου μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία τα οποία επιθυμείτε να εμφανίζονται σε όλες τις διαφάνειες που χρησιμοποιούν την ίδια κύρια διαφάνεια.

Κύριες σημειώσεις

Εμφανίζει τις κύριες σημειώσεις, όπου μπορείτε να καθορίσετε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση για σημειώσεις.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει χάρακες στο πάνω και στο αριστερό ή δεξιό άκρο του χώρου εργασίας.

Εμφάνιση ή απόκρυψη του .

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλάξτε την ορατότητα των σημείων πλέγματος και των γραμμών των οδηγών για να βοηθήσετε την κίνηση του αντικειμένου και την ακριβή θέση στην τρέχουσα σελίδα.

Οδηγοί προσκόλλησης

Καθορίζει τις επιλογές εμφάνισης των οδηγών προσκόλλησης.

Βοηθητικές γραμμές μετακίνησης αντικειμένου

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Χρώμα/Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει διαφάνειες με χρώμα, διαβάθμιση του γκρι, ή ασπρόμαυρο.

Σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σχολίων μιας παρουσίασης.

Κύριο παρασκήνιο

Εναλλαγή της ορατότητας του παρασκηνίου της κύριας διαφάνειας που θα χρησιμοποιηθεί ως το παρασκήνιο της τρέχουσας διαφάνειας.

Κύρια αντικείμενα

Εναλλαγή της ορατότητας των αντικειμένων της κύριας διαφάνειας που θα εμφανιστεί στην τρέχουσα διαφάνεια.

Κύρια στοιχεία

Προσθέτουν κεφαλίδα, υποσέλιδο, ημερομηνία, και δεσμευτικά θέσης αριθμού διαφάνειας στην κύρια διαφάνεια.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι ένα κατακόρυφο γραφικό περιβάλλον χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, πλοήγηση εγγράφων, συλλογή πολυμέσων και περισσότερες δυνατότητες.

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Συλλογή αποκομμάτων

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Περιήγηση

Ανοίγει τον Περιηγητή, όπου μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε άλλες διαφάνειες ή να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών αρχείων.

Εστίαση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εστίαση και προβολή διάταξης για να σας επιτρέψει να ορίσετε τον συντελεστή εστίασης για την εμφάνιση του τρέχοντος εγγράφου .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!