Μετατροπή εικόνων bitmap σε διανυσματικά γραφικά

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα διανυσματικό γραφικό χωρίς να χαθεί η ποιότητά του. Στο LibreOffice Draw και στο Impress, μπορείτε να μετατρέψετε μία εικόνα bitmap σε ένα διανυσματικό γραφικό.

  1. Επιλέξτε την εικόνα bitmap που επιθυμείτε να μετατρέψετε.

  2. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Στο LibreOffice Draw, επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε πολύγωνο.

    Στο LibreOffice Impress, δεξιοπατήστε στο αντικείμενο, και ύστερα επιλέξτε Μετατροπή - Σε πολύγωνο.

  3. Καθορίστε τις επιλογές μετατροπής για την εικόνα, και ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει. Δείτε τη Μετατροπή σε πολύγωνο για μια περιγραφή των επιλογών μετατροπής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!