Μετατροπή χαρακτήρων κειμένου σε αντικείμενα σχεδίασης

Μπορείτε να μετατρέψετε χαρακτήρες κειμένου σε καμπύλες τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε το μέγεθός τους όπως θα κάνατε για ένα αντικείμενο σχεδίασης. Αφού μετατρέψετε το κείμενο σε αντικείμενο σχεδίασης, δεν μπορείτε πια να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του κειμένου.

Για να μετατρέψετε κείμενο σε αντικείμενο σχεδίασης:

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε, και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Στο LibreOffice Draw, επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε καμπύλη.

    Στο LibreOffice Impress, δεξιοπατήστε στο περίγραμμα του αντικειμένου κειμένου, και ύστερα επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη.

  2. Εάν το κείμενό σας περιέχει περισσότερους από έναν χαρακτήρες, το κείμενο που έχει μετατραπεί γίνεται ένα ομαδοποιημένο αντικείμενο. Διπλοπατήστε στην ομάδα για να επεξεργαστείτε τα αντικείμενα ξεχωριστά. Πιέστε το πλήκτρο Esc όταν τελειώσετε.

  3. Τώρα, πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση. Πατήστε στο αντικείμενο. Μπορείτε να δείτε όλα τα σημεία Bézier του αντικειμένου. Στη γραμμή Επεξεργασία σημείων, μπορείτε να βρείτε διάφορα εικονίδια για την επεξεργασία, την εισαγωγή και τη διαγραφή σημείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!