Επισύναψη υπολογιστικών φύλλων σε διαφάνειες

Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορες μεθόδους για να εισάγετε κελιά υπολογιστικού φύλλου στις διαφάνειες του Impress ή στις σελίδες του Draw:

 1. Εισάγετε ένα πίνακα - εισάγετε τα δεδομένα στα κελιά και εφαρμόστε διάφορες όμορφες μορφοποιήσεις με την χρήση της ενότητας Σχεδίαση πίνακα στον Πίνακα εργασιών.

 2. Εισάγετε ένα νέο πίνακα ή ένα υπάρχον αρχείο ως αντικείμενο OLE - μπορείτε να ορίσετε τη σύνδεση στο αρχείο ως μια ζωντανή σύνδεση, έτσι ώστε να συνδέει στα πιο πρόσφατα δεδομένα που αποθηκεύονται στο λογιστικό φύλλο.

Εισαγωγή ενός πίνακα

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια του Impress ή στη σελίδα του Draw όπου επιθυμείτε να εισάγετε τον πίνακα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας ή χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Πίνακας στην τυπική γραμμή εργαλείων για να εισάγετε έναν πίνακα.

 3. Διπλοπατήστε στον πίνακα και εισάγετε ή κάντε επικόλληση των δεδομένων στα κελιά.

 4. Επιλέξτε κάποια περιεχόμενα κελιών και δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε εντολές για να αλλάξετε τα περιεχόμενα των κελιών, όπως μέγεθος γραμματοσειράς και διάστιχο γραμμής.

 5. Δεξιοπατήστε στο περίγραμμα ενός κελιού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος του πίνακα. Χρησιμοποιήστε το μενού περιβάλλοντος του πίνακα για να εισάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για τον πίνακα, ή να κατανείμετε ομοιόμορφα τις στήλες και τις γραμμές.

 6. Επιλέξτε κάποια κελιά και δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος τους, όπου μπορείτε να εισάγετε ή να διαγράψετε στήλες και γραμμές, μεταξύ των άλλων εντολών.

  Για να επιλέξετε μια ορθογώνια περιοχή με κελιά, κάντε κλικ σε ένα κελί της μιας άκρης του ορθογώνιου, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι μέχρι την αντίθετη γωνία του ορθογώνιου.

  Για να επιλέξετε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σύρετε με το ποντίκι σας μέχρι το επόμενο κελί.

Εισαγωγή νέου υπολογιστικού φύλλου ως αντικείμενο OLE

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice Calc σε μία διαφάνεια ως αντικείμενο OLE.

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το υπολογιστικό φύλλο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο OLE. Πατήστε στο Δημιουργία νέου και επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice. Πατήστε Εντάξει. Πατήστε στο υπολογιστικό φύλλο για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας.

 3. Πατήστε έξω από το υπολογιστικό φύλλο για να εμφανιστεί η διαφάνεια.

Για να τροποποιήσετε το μέγεθος ενός υπολογιστικού φύλλου χωρίς την τροποποίηση του μεγέθους των κελιών, διπλοπατήστε στο υπολογιστικό φύλλο, και ύστερα μεταφέρετε ένα χειριστή γωνίας. Για να τροποποιήσετε το μέγεθος των κελιών του υπολογιστικού φύλλου, πατήστε σε αυτό, και ύστερα μεταφέρετε έναν χειριστή γωνίας.

Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου από αρχείο

Όταν εισάγετε ένα υπάρχον υπολογιστικό φύλλο στη διαφάνειά σας, οι αλλαγές που γίνονται στο αρχικό αρχείο του υπολογιστικού φύλλου δεν ενημερώνονται στη διαφάνειά σας. Μπορείτε, όμως, να κάνετε αλλαγές στο υπολογιστικό φύλλο απευθείας στη διαφάνειά σας.

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το υπολογιστικό φύλλο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE - Αντικείμενο OLE.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία από αρχείο, και πατήστε στην Αναζήτηση.

 4. Εντοπίστε το αρχείο που επιθυμείτε να εισάγετε, και ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

  Ενεργοποιήστε το πεδίο ελέγχου Σύνδεση με αρχείο για να εισάγετε το αρχείο ως ζωντανό σύνδεσμο.

note

Ολόκληρο το υπολογιστικό φύλλο εισάγεται στη διαφάνειά σας. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το φύλλο που εμφανίζεται, διπλοπατήστε σε αυτό και ύστερα επιλέξτε ένα διαφορετικό φύλλο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!