Προβολή παρουσίασης οθόνης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εκκινείτε μία παρουσίαση οθόνης. Όταν εκτελείται μία παρουσίαση οθόνης, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο πιέζοντας κάποια πλήκτρα ή πατώντας με το ποντίκι σας.

Εξ ορισμού, μία παρουσίαση οθόνης ξεκινά με την πρώτη διαφάνεια. Μπορεί να μεταβαίνετε χειροκίνητα μεταξύ των διαφανειών μέχρι και την τελευταία διαφάνεια. Μπορείτε να μεταβάλετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Εκτέλεση παρουσίασης οθόνης

tip

Πατήστε Esc για να ματαιώσετε την παρουσίαση διαφειών πριν από το τέλος της.


Είναι διαθέσιμα πολλά πρόσθετα πλήκτρα για τον έλεγχο μιας παρουσίασης οθόνης. Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήστε για να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος με τις χρήσιμες εντολές.

Προβολή αυτόματης παρουσίασης οθόνης (λειτουργία kiosk)

Για να γίνεται αυτόματα η αλλαγή στην επόμενη διαφάνεια, πρέπει να αναθέσετε μία εναλλαγή διαφάνειας σε κάθε διαφάνεια.

  1. Ανοίξτε το πλευρικό παράθυρο Μετάβαση διαφάνειας.

  2. Στην περιοχή Προχωρημένη διαφάνεια, πατήστε στο Μετά και εισαγάγετε μια χρονική διάρκεια.

  3. Πατήστε στην Εφαρμογή μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες.

tip

Μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικό χρόνο για κάθε διαφάνεια για τη μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Το χαρακτηριστικό δοκιμαστική συγχρονισμοί μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε το συγχρονισμό.


Για να μεταβείτε στην πρώτη διαφάνεια, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες οι διαφάνειες, πρέπει να καθορίσετε ώστε η παρουσίαση οθόνης να επαναλαμβάνεται αυτόματα.

  1. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης.

  2. Στην περιοχή Λειτουργία παρουσίασης, επιλέξτε Βρόχος και επανάληψη μετά και ορίστε τη διάρκεια της παύσης μεταξύ των προβολών.

Εκτέλεση παρουσίασης οθόνης από ένα αρχείο

Μπορείτε να εκκινήσετε το LibreOffice από τη γραμμή εντολών, ακολουθούμενη από την παράμετρο -show και ένα όνομα αρχείου παρουσίασης. Για παράδειγμα, για να εκκινήσετε το αρχείο filename.odp από τη γραμμή εντολών, εισάγετε την ακόλουθη εντολή:

soffice -show filename.odp

Αυτό υποθέτει ότι το soffice βρίσκεται στη διαδρομή του προγράμματος στο σύστημά σας, και ότι το αρχείο filename.odp βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!