Προβολή παρουσίασης οθόνης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εκκινείτε μία παρουσίαση οθόνης. Όταν εκτελείται μία παρουσίαση οθόνης, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο πιέζοντας κάποια πλήκτρα ή πατώντας με το ποντίκι σας.

Εξ ορισμού, μία παρουσίαση οθόνης ξεκινά με την πρώτη διαφάνεια. Μπορεί να μεταβαίνετε χειροκίνητα μεταξύ των διαφανειών μέχρι και την τελευταία διαφάνεια. Μπορείτε να μεταβάλετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Εκτέλεση παρουσίασης οθόνης

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε όλες οι προβολές να αρχίζουν από την τρέχουσα διαφάνεια αντί της πρώτης, επιλέξτε - LibreOffice Impress - Γενικά και πατήστε Πάντοτε με την τρέχουσα σελίδα.


Εικονίδιο συμβουλής

Πιέστε το πλήκτρο Esc για να εγκαταλείψετε την παρουσίαση πριν την ολοκλήρωσή της.


Είναι διαθέσιμα πολλά πρόσθετα πλήκτρα για τον έλεγχο μιας παρουσίασης οθόνης. Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήστε για να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος με τις χρήσιμες εντολές.

Προβολή αυτόματης παρουσίασης οθόνης (λειτουργία kiosk)

Για να γίνεται αυτόματα η αλλαγή στην επόμενη διαφάνεια, πρέπει να αναθέσετε μία εναλλαγή διαφάνειας σε κάθε διαφάνεια.

  1. Ανοίξτε το πλευρικό παράθυρο Μετάβαση διαφάνειας.

  2. Στην περιοχή Αλλαγή διαφάνειας, πατήστε στην επιλογή Αυτόματα μετά, και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια.

  3. Πατήστε στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικό χρόνο για κάθε διαφάνεια για τη μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Το χαρακτηριστικό δοκιμαστική συγχρονισμοί μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε το συγχρονισμό.


Για να μεταβείτε στην πρώτη διαφάνεια, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες οι διαφάνειες, πρέπει να καθορίσετε ώστε η παρουσίαση οθόνης να επαναλαμβάνεται αυτόματα.

  1. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης.

  2. Στην περιοχή Τύπος, πατήστε στο Αυτόματη και επιλέξτε ένα χρόνο παύσης μεταξύ των παρουσιάσεων.

Εκτέλεση παρουσίασης οθόνης από ένα αρχείο

Μπορείτε να εκκινήσετε το LibreOffice από τη γραμμή εντολών, ακολουθούμενη από την παράμετρο -show και ένα όνομα αρχείου παρουσίασης. Για παράδειγμα, για να εκκινήσετε το αρχείο filename.odp από τη γραμμή εντολών, εισάγετε την ακόλουθη εντολή:

soffice -show filename.odp

Αυτό υποθέτει ότι το soffice βρίσκεται στη διαδρομή του προγράμματος στο σύστημά σας, και ότι το αρχείο filename.odp βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!