Δοκιμαστικοί συγχρονισμοί για τις εναλλαγές διαφάνειας

Το LibreOffice σας βοηθάει να καθορίσετε τους σωστούς δοκιμαστικούς συγχρονισμούς για τις αυτόματες εναλλαγές διαφανειών.

Προετοιμάστε τις διαφάνειες, ξεκινήστε την παρουσίαση χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εικονίδιο, μιλήστε στο ακροατήριό σας σχετικά με την πρώτη διαφάνεια, ύστερα μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο. Το LibreOffice ηχογραφεί το χρόνο προβολής για κάθε διαφάνεια, έτσι την επόμενη φορά που θα αναπαράγετε την παρουσίαση με αυτόματες αλλαγές διαφανειών, ο συγχρονισμός θα παραμείνει ο ίδιος.

Για να ηχογραφήσετε μία παρουσίαση με δοκιμαστικούς συγχρονισμούς

  1. Ανοίξτε μία παρουσίαση, και μεταβείτε στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών.

  2. Εκκινήστε την παρουσίαση με το εικονίδιο Δοκιμαστικοί Συγχρονισμοί εικονίδιο Εικονίδιο στη γραμμή Προβολή διαφανειών. Μπορείτε να δείτε την πρώτη διαφάνεια, και ένα χρονομέτρη στην κάτω γωνία.

  3. Όταν επιθυμείτε να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, πατήστε στο χρονομέτρη. Για να διατηρήσετε την προκαθορισμένη ιδιότητα για αυτήν τη διαφάνεια, πατήστε στη διαφάνεια, αλλά όχι στο χρονομέτρη. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για όλες τις διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

  4. Το LibreOffice έχει ηχογραφήσει το χρόνο εμφάνισης για κάθε διαφάνεια. Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας.

  5. Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται αυτόματα ολόκληρη η παρουσίαση, ανοίξτε το μενού Παρουσίαση διαφανειών - Ρυθμίσεις προβολής διαφανειών. Πατήστε Βρόχος και μετά επανάληψη και ύστερα Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!