Εκτύπωση παρουσιάσεων

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτυπωτή

 1. Για να ορίσετε τις προκαθορισμένες επιλογές εκτύπωσης για το LibreOffice Impress, επιλέξτε - LibreOffice Impress - Εκτύπωση.

Καθορισμός επιλογών εκτυπωτή για την τρέχουσα παρουσίαση

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

 2. Πατήστε στο LibreOffice Impress ή στη σελίδα καρτέλας Επιλογές και έπειτα διαλέξτε τις επιλογές εκτυπωτή.

  Αυτές οι ρυθμίσεις υπερισχύουν των προκαθορισμένων επιλογών εκτυπωτή στο - LibreOffice Impress - Εκτύπωση μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Επιλογή διάταξης εκτύπωσης για σημειώματα

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

 2. Στη σελίδα της καρτέλας Γενικά του διαλόγου Εκτύπωση, διαλέξτε την καταχώρηση "Φυλλάδια" από το πλαίσιο καταλόγου εγγράφων.

 3. Επιλέξτε τον αριθμό των διαφανειών που θα εκτυπώνονται ανά σελίδα του χαρτιού.

Ορισμός επιλογών εκτύπωσης για σημειώματα

 1. Πατήστε στην καρτέλα Σημείωμα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αριθμός σελίδας για να ανοίξετε το πεδίο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 3. Πατήστε στις Σημειώσεις και σημειώματα για να εισάγετε το κείμενο της κεφαλίδας και του υποσέλιδου για σημειώματα.

  Βλέπετε τέσσερις περιοχές σε αυτόν το διάλογο με πλαίσια ελέγχου για κεφαλίδα, ημερομηνία και ώρα, υποσέλιδο και αριθμό σελίδας. Αυτές οι τέσσερις περιοχές αντιστοιχούν στις τέσσερις περιοχές στις γωνίες της κύριας προβολής των σημειώσεων ακροατηρίου.

 4. Εισάγετε κείμενο για την κεφαλίδα, το υποσέλιδο και την ημερομηνία. Ελέγξτε το πεδίο Αριθμός σελίδας, αν επιθυμείτε να κάνετε αρίθμηση των σελίδων του σημειώματος. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πεδίο ελέγχου Κεφαλίδα αν επιθυμείτε να εκτυπωθεί το κείμενο της κεφαλίδας σας.

 5. Πατήστε στο Εφαρμογή σε όλα.

  Τα πεδία στην κύρια προβολή σημειώσεων ακροατηρίου στην οθόνη δεν ενημερώνονται, αλλά το κείμενο που έχετε εισάγει θα εκτυπωθεί.

Εκτύπωση σημειωμάτων ή σημειώσεων

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

 2. Πατήστε στο πλαίσιο καταλόγου εγγράφων και επιλογή του τύπου των περιεχομένων για εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Σημειώματα ή Σημειώσεις και επιλέξτε τον αριθμό των διαφανειών που θα εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα του χαρτιού.

tip

Αν επιθυμείτε διαφορετική διάταξη των διαφανειών στις σελίδες του χαρτιού που θα εκτυπωθεί, χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να μετακινήσετε τις διαφάνειες γύρω από την προβολή του σημειώματος.


Εκτύπωση περιοχής διαφανειών

 1. Επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, και πατήστε στην περιοχή των διαφανειών που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.

 3. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

 4. Στην περιοχή περιοχή και αντίγραφα, πατήστε Διαφάνειες.

 5. Εισάγετε τους αριθμούς των σελίδων τις οποίες επιθυμείτε να εκτυπώσετε, και πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!