Εκτύπωση διαφάνειας με προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού

Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος μιας διαφάνειας κατά την εκτύπωση, έτσι ώστε η διαφάνεια να προσαρμόζεται σε μία σελίδα που θα εκτυπωθεί.

  1. Ανοίξτε το έγγραφο το οποίο επιθυμείτε να εκτυπώσετε.

  2. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Σελίδα.

  3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις διάταξης , επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Προσαρμογή του αντικειμένου στην μορφή του χαρτιού.

  4. Στην περιοχή Τύπος χαρτιού , επιλέξτε μια Μορφή.

  5. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει. Μεταβάλλεται το μέγεθος της διαφάνειας ώστε να ταιριάζει στη σελίδα που θα εκτυπωθεί, κατά τη διατήρηση των σχετικών θέσεων των αντικειμένων στη διαφάνεια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!