Χρήση της κονσόλας παρουσιαστή

Η κονσόλα παρουσιαστή εμφανίζει την προβολή διαφανειών σε εξωτερική οθόνη (προβολικό ή μεγάλη τηλεόραση), ενώ τα στοιχεία ελέγχου παρουσίασης εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Η κονσόλα παρουσιαστή παρέχει πρόσθετο έλεγχο στις προβολές διαφανειών χρησιμοποιώντας διαφορετικές προβολές στην οθόνη του υπολογιστή σας και στην εμφανιζόμενη οθόνη από το ακροατήριο. Η προβολή που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή περιλαμβάνει την τρέχουσα διαφάνεια, την επόμενη διαφάνεια, προαιρετικά τις σημειώσεις διαφάνειας και χρονόμετρο παρουσίασης.

note

Η κονσόλα παρουσιαστή δουλεύει μόνο σε λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει πολλαπλές οθόνες και μόνο όταν δύο οθόνες είναι συνδεμένες (η μία μπορεί να είναι η ενσωματωμένη οθόνη φορητού υπολογιστή).


Ενεργοποίηση κονσόλας παρουσιαστή

Για ενεργοποίηση κονσόλας παρουσιαστή:

Διάλογος γενικών επιλογών Impress

Για ενεργοποίηση της κονσόλας παρουσιαστή:

Στοιχεία ελέγχου της κονσόλας παρουσιαστή

Στοιχεία ελέγχου κονσόλας παρουσιαστή

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κονσόλας παρουσιαστή

Κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης διαφανειών μέσω της κονσόλας παρουσιαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Ενέργεια

Πλήκτρο ή πλήκτρα

Επόμενη διαφάνεια, ή επόμενο εφέ

Αριστερό πάτημα, δεξί βέλος, κάτω βέλος, πλήκτρο διαστήματος, σελίδα προς τα κάτω, εισαγωγή, επιστροφή, 'N'

Προηγούμενη διαφάνεια, ή προηγούμενο εφέ

Δεξί πάτημα, αριστερό βέλος, πάνω βέλος, σελίδα προς τα πάνω, οπισθοδιαγραφή, 'P'

Πρώτη διαφάνεια

Αρχική

Τελευταία διαφάνεια

Τέλος

Προηγούμενη διαφάνεια χωρίς εφέ

Alt+Page Up

Επόμενη διαφάνεια χωρίς εφέ

Alt+Page Down

Μαύρισμα/ξεμαύρισμα οθόνης

'Μ', '.'

Λεύκανση/απολεύκανση της οθόνης

'Λ', ','

Τερματισμός παρουσίασης διαφανειών

Esc, '-'

Μετάβαση στον αριθμό διαφάνειας

Αριθμός που ακολουθείται από Enter

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση του μεγέθους της γραμματοσειράς των σημειώσεων

'Μ', 'Σ'

Κύλιση σημειώσεων πάνω/κάτω

'Α', 'Ω'

Μετακίνηση δρομέα στην προβολή σημειώσεων μπροστά/πίσω

'Υ', 'Π'

Εμφάνιση της κονσόλας παρουσιαστή

Ctrl-'1'

Εμφάνιση των σημειώσεων παρουσίασης

Ctrl-'2'

Εμφάνιση της επισκόπησης διαφανειών

Ctrl-'3'


Καταστάσεις κονσόλας παρουσιαστή

Κανονική κατάσταση

Στην κανονική κατάσταση εμφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια στα αριστερά και την επόμενη διαφάνεια στα δεξιά της οθόνης του υπολογιστή.

Κανονική κατάσταση κονσόλας παρουσιαστή

Κατάσταση σημειώσεων

Η κατάσταση σημειώσεων εμφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια στα αριστερά, τις σημειώσεις διαφάνειας στα δεξιά και την επόμενη διαφάνεια κάτω από την τρέχουσα διαφάνεια.

Κατάσταση σημειώσεων

Κατάσταση ταξινόμησης διαφανειών

Η κατάσταση ταξινόμησης διαφανειών εμφανίζει όλες τις διαφάνειες στην οθόνη του υπολογιστή και επιτρέπει την εμφάνιση της επιλεγμένης διαφάνειας εκτός της σειράς παρουσίασης.

Κατάσταση ταξινόμησης διαφανειών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!