Φωτογραφική συλλογή Impress

Εισάγει μια φωτογραφική συλλογή στο έγγραφο παρουσίασής σας.

Η φωτογραφική συλλογή Impress είναι ένας γρήγορος τρόπος εισαγωγής αρκετών εικόνων σε μια παρουσίαση και δημιουργίας κατάλληλου εγγράφου για συνεχή εκτέλεση σε περίπτερο ή προβολή πολυμέσων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή – Μέσα – Φωτογραφική συλλογή


Διάλογος συλλογής φωτογραφιών Impress

Για εισαγωγή φωτογραφικής συλλογής στην παρουσίασή σας

 1. Ανοίξτε μια υφιστάμενη ή κενή παρουσίαση.

 2. Πηγαίνετε στη διαφάνεια που προηγείται της φωτογραφικής συλλογής.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή – Μέσα – Φωτογραφική συλλογή .

 4. Στον διάλογο δημιουργίας φωτογραφικής συλλογής, πατήστε Προσθήκη.

 5. Εντοπίστε τα αρχεία που θέλετε να εισάγετε.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Εάν υπάρχουν πολλές εικόνες στον ίδιο φάκελο, μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα φωτογραφιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Shift ή , ενώ πατάτε τα ονόματα των αρχείων τους.


 6. Πατήστε Άνοιγμα για να προσθέσετε τα αρχεία στη φωτογραφική συλλογή.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Πατήστε σε όνομα αρχείου για να το εμφανίσετε στην περιοχή Προεπισκόπηση


 7. Επιλέξτε τον αριθμό των εικόνων ανά διαφάνεια στο πλαίσιο καταλόγου Διάταξη διαφανειών.

 8. Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη τίτλου σε κάθε διαφάνεια εάν χρειάζεται, για να εισάγετε πλαίσιο κειμένου για τον τίτλο.

 9. Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση λόγου αναλογιών για να αποφύγετε την παραμόρφωση των εικόνων όταν τις βάζετε στη διαφάνεια. Η εικόνα θα περιέχεται πλήρως στη διαφάνεια.

 10. Σημειώστε Γέμισμα οθόνης για να κάνετε την εικόνα να γεμίσει ολόκληρη την οθόνη της παρουσίασης. Η τελική εικόνα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διαφάνεια.

 11. Σημειώστε Σύνδεση εικόνων για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τη θέση της εικόνας στο σύστημα αρχείων σας ή στο διαδίκτυο. Αυτή η επιλογή δεν ενσωματώνει τις εικόνες στο έγγραφο παρουσίασης.

 12. Πατήστε Εισαγωγή διαφανειών.

warning

Πατώντας αναίρεση δεν θα διαγραφεί το λεύκωμα φωτογραφίας. Δεξιοπατώντας τις διαφάνειες στο πλευρικό παράθυρο και επιλέξτε Διαγραφή διαφάνειας για να διαγράψετε τις διαφάνειες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!