Φόρτωση καταλόγων χρώματος, διαβάθμισης, και γραμμοσκίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καταλόγους για να οργανώσετε μοτίβα χρωμάτων, διαβαθμίσεων ή γραμμοσκιάσεων. Το LibreOffice παρέχει διάφορους καταλόγους τους οποίους μπορείτε να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία από έναν κατάλογο , ή ακόμα και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους καταλόγους.

Για να φορτώσετε έναν κατάλογο χρωμάτων:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή, και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Χρώματα.

  2. Πατήστε στο κουμπί Φόρτωση καταλόγου χρωμάτων.

  3. Εντοπίστε τον κατάλογο χρωμάτων που επιθυμείτε να φορτωθεί και ύστερα πατήστε Άνοιγμα. Ένα αρχείο καταλόγου χρωμάτων έχει τη μορφή [ΌνομαΑρχείου].soc.

Για να αποθηκεύσετε έναν κατάλογο χρωμάτων, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση καταλόγου χρωμάτων, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο, και ύστερα πατήστε στην Αποθήκευση.

Ο κατάλογος CMYK βελτιστοποιείται για χρώματα εκτυπώσεων. Τα χρώματα στον ιστό και οι κατάλογοι HTML βελτιστοποιούνται για προβολές χρησιμοποιώντας ανάλυση με 256 χρώματα. Οι παλέτες libreoffice.soc και tango.soc περιέχουν τα επίσημα χρώματα LibreOffice και Tango αντίστοιχα.

Για να φορτώσετε έναν κατάλογο διαβαθμίσεων:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή, και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Διαβαθμίσεις.

  2. Πατήστε στο κουμπί Φόρτωση καταλόγου διαβαθμίσεων.

  3. Εντοπίστε τον κατάλογο διαβαθμίσεων που επιθυμείτε να φορτωθεί και ύστερα πατήστε στο Άνοιγμα. Ένα αρχείο καταλόγου διαβαθμίσεων έχει τη μορφή [ΌνομαΑρχείου].sog.

Για να αποθηκεύσετε έναν κατάλογο διαβαθμίσεων, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση καταλόγου διαβαθμίσεων , εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο, και ύστερα πατήστε στην Αποθήκευση.

Για να φορτώσετε έναν κατάλογο γραμμοσκιάσεων:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή, και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Γραμμοσκίαση.

  2. Πατήστε στο κουμπί Φόρτωση καταλόγου γραμμοσκιάσεων.

  3. Εντοπίστε τον κατάλογο γραμμοσκιάσεων που επιθυμείτε να φορτωθεί και ύστερα πατήστε στο Άνοιγμα. Ένα αρχείο καταλόγου γραμμοσκιάσεων έχει τη μορφή [ΌνομαΑρχείου].soh.

Για να αποθηκεύσετε έναν κατάλογο γραμμοσκιάσεων, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση καταλόγου γραμμοσκιάσεων, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο, και ύστερα κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Μορφή - Περιοχή

Φόρτωση τεχνοτροπιών γραμμών και βελών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!