Εισαγωγή διαφάνειας από αρχείο

Μπορείτε να εισάγετε διαφάνειες από διαφορετική παρουσίαση στην τρέχουσα παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να κάνετε επικόλληση διαφανειών μεταξύ των παρουσιάσεων.

Για να εισάγετε μία διαφάνεια από διαφορετική παρουσίαση:

  1. Ανοίξτε μία παρουσίαση, και επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

  2. Επιλέξτε .

  3. Εντοπίστε το αρχείο παρουσίασης που περιέχει τη διαφάνεια που επιθυμείτε να εισάγετε, και πατήστε στην Εισαγωγή.

  4. Πατήστε στο σύμβολο Συν δίπλα στο εικονίδιο για το αρχείο παρουσίασης, και ύστερα επιλέξτε τις διαφάνειες που επιθυμείτε να εισάγετε.

  5. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Για να αντιγράψετε ή να επικολλήσετε διαφάνειες μεταξύ παρουσιάσεων:

  1. Ανοίξτε τις παρουσιάσεις στις οποίες επιθυμείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ τους.

  2. Στην παρουσίαση που περιέχει τις διαφάνειες που επιθυμείτε να αντιγραφούν, επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών.

  3. Επιλέξτε τις διαφάνειες, και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

  4. Μεταβείτε στην παρουσίαση όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε τις διαφάνειες, και ύστερα επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

  5. Επιλέξτε τη διαφάνεια που επιθυμείτε να ακολουθεί η διαφάνεια που έχετε αντιγραφεί, και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!