Δημιουργία διαγράμματος ροής

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής:

 1. Επιλέξτε ένα εργαλείο από τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Μεταφέρετε ένα σχήμα στη διαφάνειά σας.

 3. Για να προσθέσετε περισσότερα σχήματα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

 4. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές σύνδεσης στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, και επιλέξτε μία γραμμή σύνδεσης.

 5. Μετακινήστε το δείκτη πάνω από την άκρη ενός σχήματος έτσι ώστε να εμφανιστούν οι περιοχές σύνδεσης.

 6. Πατήστε σε μία περιοχή σύνδεσης, μεταφέρετε σε μία περιοχή σύνδεσης σε ένα διαφορετικό σχήμα, και ύστερα απελευθερώστε.

 7. Για να προσθέσετε περισσότερες συνδέσεις, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Έχετε δημιουργήσει τώρα τη βασική διάρθρωση για το διάγραμμα ροής σας.

Για να προσθέσετε κείμενο σε σχήματα στο διάγραμμα ροής σας

Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να προσθέσετε γέμισμα με χρώμα σε ένα σχήμα:

 1. Επιλέξτε το σχήμα, και επιλέξτε Μορφή - Περιοχή.

 2. Επιλέξτε το Χρώμα, και ύστερα πατήστε σε ένα χρώμα από τη λίστα.

Για να προσθέσετε κύρια σημεία τα οποία καλούν άλλες διαφάνειες:

Αναθέστε τις αλληλεπιδράσεις σε μερικά αντικείμενα στη διαφάνειά σας.

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο, ύστερα επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης - Αλληλεπίδραση.

 2. Επιλέξτε μία αλληλεπίδραση στο παράθυρο διαλόγου. Για παράδειγμα, επιλέξτε μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια όταν ο χρήστης πατά στο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!