Μετακίνηση αντικειμένων

Μπορείτε να μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα στη διαφάνειά σας μεταφέροντάς τα με το ποντίκι σας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών, ή αντιγράφοντας τα αντικείμενα και κάνοντας επικόλλησή τους σε διαφορετική τοποθεσία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!