Αλλαγή και προσθήκη κύριας

Για να εφαρμόσετε μια

  1. Επιλέξτε .

  2. Πατήστε Φόρτωση.

  3. Στο Κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία προτύπων.

  4. Στο Πρότυπα,επιλέξτε ένα πρότυπο με την που θέλετε να εφαρμόσετε. Για να προεπισκοπήσετε το πρότυπο, πατήστε Προεπισκόπηση.

  5. Πατήστε Εντάξει.

  6. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!