Αλλαγή και προσθήκη κύριας

Για να εφαρμόσετε μια

  1. Επιλέξτε .

  2. Πατήστε Φόρτωση.

  3. Στο Κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία προτύπων.

  4. Στο Πρότυπα,επιλέξτε ένα πρότυπο με την που θέλετε να εφαρμόσετε. Για να προεπισκοπήσετε το πρότυπο, πατήστε Προεπισκόπηση.

  5. Πατήστε Εντάξει.

  6. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

tip

Επιλέξτε Διαγραφή αχρησιμοποίητων παρασκηνίων για να αφαιρέσετε μη αναφερόμενες διαφάνειες παρασκηνίου και διατάξεις παρουσίασης από το έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!