Επεξεργασία καμπυλών

Ένας καμπυλωτός γραμμικός τομέας αποτελείται από δύο σημεία δεδομένων (σημεία τέλους) και δύο σημεία ελέγχου (χειριστές). Μία γραμμή ελέγχου συνδέει ένα σημείο ελέγχου σε ένα σημείο δεδομένων. Μπορείτε να μεταβάλετε το σχήμα μιας καμπύλης μετατρέποντας ένα σημείο δεδομένων σε διαφορετικό τύπο, ή μεταφέροντας τα σημεία ελέγχου σε διαφορετική τοποθεσία.

Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε τις ιδιότητες της γραμμής επιλέγοντας τη γραμμή και επιλέγοντας από το μενού Μορφή - Γραμμή.

Εικονίδιο

Για να εμφανίσετε τα σημεία των δεδομένων και τα σημεία ελέγχου μίας καμπυλωτής γραμμής, επιλέξτε τη γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση. Τα σημεία των δεδομένων αναπαρίστανται με τετράγωνα και τα σημεία ελέγχου με κύκλους. Ένα σημείο ελέγχου μπορεί να επικαλύπτει ένα σημείο δεδομένων.

Για να προσαρμόσετε έναν καμπυλωτό γραμμικό τομέα:

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να διαιρέσετε μία καμπυλωτή γραμμή:

Μπορείτε επίσης να διαιρέσετε μία καμπυλωτή γραμμή που περιέχει τρία ή περισσότερα σημεία δεδομένων.

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Επιλέξτε ένα σημείο δεδομένων, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Διαίρεση καμπύλης στη γραμμή Επεξεργασία σημείων.

Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα:

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Στη γραμμή Επεξεργασία σημείων, πατήστε στο εικονίδιο Κλείσιμο Μπεζιέ.

Για να μετατρέψετε ένα σημείο δεδομένων σε καμπυλωτή γραμμή:

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Πατήστε στο σημείο δεδομένων το οποίο επιθυμείτε να μετατρέψετε, και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να προσθέσετε ένα σημείο δεδομένων:

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Στη γραμμή Επεξεργασία σημείων, πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή σημείων.

 3. Πατήστε στη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε το σημείο, και μεταφέρετε σε κάποια κοντινή απόσταση.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν ένα σημείο δεδομένων δεν περιέχει ένα σημείο ελέγχου, επιλέξτε το σημείο δεδομένων, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Μετατροπή σε καμπύλη στη γραμμή Επεξεργασία σημείων.


Για να διαγράψετε ένα σημείο δεδομένων:

 1. Επιλέξτε μία καμπυλωτή γραμμή, και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Σημεία στη γραμμή Σχεδίαση.

 2. Πατήστε στο σημείο το οποίο επιθυμείτε να διαγραφεί.

 3. Στη γραμμή Επεξεργασία σημείων, πατήστε στο εικονίδιο Διαγραφή σημείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!