Σχεδίαση καμπυλών

Το εικονίδιο Καμπύλη Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση ανοίγει μία γραμμή εργαλείων για τη σχεδίαση καμπυλών Bézier. Οι καμπύλες Bézier ορίζονται από ένα σημείο έναρξης και ένα σημείο τέλους, τα οποία ονομάζονται "άγκιστρα". Η καμπυλότητα της καμπύλης Bézier ορίζεται από σημεία ελέγχου ("χειριστές"). Μετακινώντας ένα σημείο ελέγχου μεταβάλλεται το σχήμα της καμπύλης Bézier.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα σημεία ελέγχου είναι ορατά μόνο στη λειτουργία "Επεξεργασία σημείων". Τα σημεία ελέγχου αναπαρίστανται από κύκλους, τα άγκιστρα με τετράγωνα. Το σημείο έναρξης είναι λίγο μεγαλύτερο από τα άλλα άγκιστρα.


Τα τμήματα της καμπύλης Bézier και τα ευθύγραμμα τμήματα μπορούν να συνδεθούν για να σχηματίσουν περισσότερο σύνθετες καμπύλες Bézier. Μπορούν να εφαρμοστούν τρεις διαφορετικές εναλλαγές για τη σύνδεση παρακείμενων τμημάτων:

Πως να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Καμπύλη

 1. Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Καμπύλες Εικονίδιο και επιλέξτε το εργαλείο ΚαμπύληΕικονίδιο.

 2. Πατήστε στην θέση όπου επιθυμείτε να ξεκινά η καμπύλη, και μεταφέρετε στην κατεύθυνση από την οποία επιθυμείτε να διέρχεται η καμπύλη. Η γραμμή ελέγχου θα υποδεικνύει την κατεύθυνση.

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά για να περιορίσετε την κατεύθυνση σε πλέγμα των 45 μοιρών.

 3. Απελευθερώστε το ποντίκι στην θέση όπου θα βρίσκεται το πρώτο σημείο ελέγχου.

 4. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην θέση όπου επιθυμείτε να τελειώνει ο τομέας της καμπύλης. Η καμπύλη ακολουθεί το δείκτη σας.

 5. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

Πως να χρησιμοποιείτε το εργαλείο Γραμμής ελεύθερης σχεδίασης

 1. Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Καμπύλες Εικονίδιο και επιλέξτε το εργαλείο Γραμμή ελεύθερης σχεδίασηςΕικονίδιο.

 2. Πατήστε στην θέση όπου επιθυμείτε να ξεκινά η καμπύλη, και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού σας.

 3. Σχεδιάστε τη γραμμή ελεύθερης σχεδίασης όπως θα κάνατε με το μολύβι σας.

 4. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού για να ολοκληρώσετε τη γραμμή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!