Φόρτωση τεχνοτροπιών γραμμών και βελών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνοτροπίες για να οργανώσετε παρόμοιους τύπους γραμμών και βελών. Το LibreOffice παρέχει αρχεία μερικών τυπικών τεχνοτροπιών τα οποία μπορείτε να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία από ένα αρχείο τεχνοτροπιών, ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα αρχείο προσαρμοσμένων τεχνοτροπιών.

Για να φορτώσετε ένα αρχείο με τεχνοτροπίες γραμμών:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή, και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες γραμμής.

  2. Πατήστε στο κουμπί Φόρτωση τεχνοτροπιών γραμμών.

  3. Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τις τεχνοτροπίες γραμμών για φόρτωση και ύστερα πατήστε Εντάξει. Το αρχείο έχει τη μορφή [ΌνομαΑρχείου].sod.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με τις τεχνοτροπίες των γραμμών, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση τεχνοτροπιών γραμμών, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο, και ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Για να φορτώσετε ένα αρχείο με τεχνοτροπίες βελών:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή, και ύστερα πατήστε στην καρτέλα τεχνοτροπίες βελών.

  2. Πατήστε στο κουμπί Φόρτωση τεχνοτροπιών βελών.

  3. Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τις τεχνοτροπίες των βελών που επιθυμείτε να φορτωθούν και ύστερα πατήστε Εντάξει. Το αρχείο έχει τη μορφή [όνομα_αρχείου].soe.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με τις τεχνοτροπίες βελών, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση τεχνοτροπιών βελών , εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο, και ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!