Χρήση πλήκτρων συντόμευσης στο LibreOffice Impress

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να έχετε πρόσβαση σε εντολές του LibreOffice Impress όπως επίσης και να περιηγηθείτε στο χώρο εργασίας. Το LibreOffice Impress χρησιμοποιεί τα ίδια πλήκτρα συντόμευσης όπως και το LibreOffice Draw για να δημιουργήσει αντικείμενα σχεδίασης.

Επιλογή δεικτών τοποθέτησης

Οι Αυτόματες διατάξεις του LibreOffice Impress χρησιμοποιούν δεσμευτικά θέσης για τίτλους διαφανειών, κείμενο και αντικείμενα. Για να επιλέξετε δεσμευτικό θέσης, πατήστε +Enter. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο δεσμευτικό θέσης, πατήστε +Enter ξανά.

note

Εάν πατήσετε +Enter αφού έχετε φτάσει στο τελευταίο δεσμευτικό θέσης διαφάνειας, εισάγεται νέα διαφάνεια μετά την τρέχουσα διαφάνεια. Η νέα διαφάνεια χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη με την τρέχουσα διαφάνεια.


Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο σχεδίασης

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να περιηγηθείτε στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση.

 2. Πιέστε το Δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε στο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων ενός εργαλείου σχεδίασης.

 3. Αν υπάρχει ένα βέλος δίπλα στο εικονίδιο, το εργαλείο σχεδίασης ανοίγει σε μία δευτερεύουσα γραμμή εργαλείων. Πιέστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο βέλους για να ανοίξετε τη δευτερεύουσας γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια πιέστε το Δεξιό ή το Αριστερό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα αντικείμενο.

 4. Πατήστε +πλήκτρο εισαγωγής.

  Το αντικείμενο δημιουργείται στο κέντρο του τρέχοντος εγγράφου.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφο, πατήστε +F6.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να τοποθετήσετε το αντικείμενο στην θέση που επιθυμείτε. Για να επιλέξετε μία εντολή από το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο, πιέστε το συνδυασμό των πλήκτρων Shift+F10.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο

 1. Πατήστε +F6 για εισαγωγή του εγγράφου.

 2. Πιέστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο αντικείμενο που επιθυμείτε να επιλέξετε.

Κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης οθόνης

Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης

Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης από την αρχή, πατήστε F5.

Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης από την τρέχουσα διαφάνεια, πατήστε Shift+F5.

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια ή στο επόμενο κινούμενο εφέ

Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια χωρίς αναπαραγωγή των κινούμενων εφέ των αντικειμένων

+PageDown

Επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια

+PageUp

Μετάβαση σε μία συγκεκριμένη διαφάνεια

Πληκτρολογήστε το αριθμό της σελίδας της διαφάνειας, και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter.

Διακοπή προβολής διαφάνειας

Esc ή -.

Ταξινόμηση διαφανειών

Όταν εκτελείτε για πρώτη φορά την Ταξινόμηση διαφανειών, πιέστε το πλήκτρο Enter για να μεταβάλετε την μεγέθυνση του πληκτρολογίου στο χώρο εργασίας. Ειδάλλως, πιέστε το πλήκτρο F6 για να περιηγηθείτε στο χώρο εργασίας, και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter.

Επιλογή και αποεπιλογή διαφανειών

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να περιηγηθείτε στη διαφάνεια που επιθυμείτε να επιλέξετε, και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Spacebar. Για να την προσθέσετε στην επιλογή σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για περιηγηθείτε στη διαφάνεια (ες) που επιθυμείτε να προσθέσετε, και πιέστε ξανά το πλήκτρο Spacebar. Για να αναιρέσετε την επιλογή μιας διαφάνειας, περιηγηθείτε στη διαφάνεια, και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Spacebar.

Αντιγραφή διαφάνειας:

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να πλοηγηθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να αντιγράψετε και έπειτα πατήστε +C.

 2. Μετακινηθείτε στη διαφάνεια, όπου θέλετε να επικολλήσετε την αντιγραμμένη διαφάνεια και έπειτα πατήστε +V.

Μετακίνηση διαφάνειας:

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να πλοηγηθείτε στη διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε και έπειτα πατήστε +X.

 2. Τοποθετήστε τον δρομέα εκεί που θέλετε να μετακινήσετε τη διαφάνεια και έπειτα πατήστε +V.

 3. Επιλέξτε Πριν ή Μετά από την τρέχουσα διαφάνεια και έπειτα πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!