Δημιουργία προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες παρουσιάσεις διαφανειών που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ακροατηρίου σας χρησιμοποιώντας διαφάνειες εντός της τρέχουσας παρουσίασης.

Για να δημιουργήσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης:

Ορισμός προσαρμοσμένου διαλόγου προβολής διαφανειών

 1. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών, Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης.

 2. Πατήστε στην επιλογή Δημιουργία και εισάγετε ένα όνομα για την παρουσίαση οθόνης σας στο πεδίο Όνομα .

 3. Στο Υπάρχουσες διαφάνειες, επιλέξτε τις διαφάνειες που θα προσθέσετε στη δικιά σας προβολή παρουσίασης και πατήστε το πλήκτρο >> . Κρατήστε πατημένο το Shift για να επιλέξετε μια περιοχή διαδοχικών κελιών, ή για να επιλέξετε πολλές μεμονωμένες διαφάνειες.

Μπορείτε να μεταβάλετε την ταξινόμηση των διαφανειών στην προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης σας, μεταφέροντας και απελευθερώνοντας τις διαφάνειες κάτω από τις Επιλεγμένες διαφάνειες.

Για να εκκινήσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης:

Διάλογος προσαρμοσμένων εμφανίσεων διαφάνειας

 1. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης.

 2. Επιλέξτε την παρουσίαση που επιθυμείτε να εκκινήσετε από τη λίστα.

 3. Πατήστε στην επιλογή Έναρξη.

tip

Αν επιθυμείτε να εκκινείται η επιλεγμένη προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης όταν πατήσετε στο εικονίδιο Παρουσίαση οθόνης στη γραμμή εργαλείων Παρουσίαση, ή όταν πιέζετε το πλήκτρο F5, επιλέξτε τη Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης.


Επιλογές εκτέλεσης της παρουσίασης οθόνης

Για να εκκινείτε πάντα μία παρουσίαση οθόνης από την τρέχουσα διαφάνεια:

 1. Επιλέξτε - LibreOffice Impress - Γενικά.

 2. Στην περιοχή Εκκίνηση παρουσίασης, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Πάντα με την τρέχουσα σελίδα.

warning

Μην επιλέξτε αυτήν επιλογή αν επιθυμείτε να εκτελείτε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης.


Για να αποκρύψετε μία διαφάνεια:

Για απόκρυψη της τρέχουσας διαφάνειας, πατήστε το κουμπί απόκρυψη ενέργειας διαφάνειας.

 1. Για απόκρυψη αρκετών διαφανειών, επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών και έπειτα διαλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να κρύψετε.

 2. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας.

  Η διαφάνεια δεν διαγράφεται από το έγγραφό σας.

Για να εμφανίσετε μία διαφάνεια που έχετε αποκρύψει:

 1. Επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών, και ύστερα επιλέξτε την κρυφή διαφάνεια (ες) που επιθυμείτε να εμφανίζεται.

 2. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Εμφάνιση/Απόκρυψη διαφάνειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!