Απομακρυσμένος έλεγχος προβολής διαφανειών – Οδηγός χρήστη του απομακρυσμένου Impress (Impress Remote)

Το Απομακρυσμένο LibreOffice Impress (Impress Remote) είναι νια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού διαθέσιμη για τα λειτουργικά συστήματα Android και iOS, που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τις προβολές διαφανειών LibreOffice Impress με κινητή συσκευή.

Εικονίδιο απομακρυσμένου Impress (Impress Remote)

Το απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) εμφανίζει μικρογραφίες διαφανειών στην οθόνη της συσκευής με οποιεσδήποτε αντίστοιχες σημειώσεις από κάτω. Χτυπήστε ελαφριά το δάκτυλό σας στην οθόνη για να προχωρήσετε ή να οπισθοχωρήσετε στην παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μωσαϊκό διαφανειών για να μεταβείτε απευθείας στην επιθυμητή για πιο εύκολη δυναμική παρουσίαση.

Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή που τρέχει την παρουσίαση του LibreOffice Impress και της κινητής συσκευής γίνεται μέσω μπλουτούθ ή συνδέσμου δικτύου.

Χαρακτηριστικά απομακρυσμένου Impress (Impress Remote)

Το απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε τις προβολές διαφανειών από απόσταση από τον υπολογιστή, επιτρέποντας σας να περπατάτε ενώ κάνετε την παρουσίασή σας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

Απαιτήσεις:

Υπολογιστής:

Κινητή συσκευή:

Μεταφόρτωση και εγκατάσταση του απομακρυσμένου Impress (Impress Remote) στην κινητή σας συσκευή.

Μεταφόρτωση του απομακρυσμένου Impress (Impress Remote) από το Google Play Store ή το Apple Store με αναζήτηση του “Impress Remote” στο πλαίσιο αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα φέρνουν το απομακρυσμένο Impress από τη Document Foundation (TDF). Εγκατάσταση του απομακρυσμένου Impress στην κινητή συσκευή όπως με τις άλλες κινητές εφαρμογές.

Ρυθμίσεις απομακρυσμένου Impress (Impress Remote)

Με το απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή και στη σελίδα του υπολογιστή, προσπελάστε τη σελίδα ρύθμισης κτυπώντας τη δεξιά γωνία της οθόνης. Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

Σύνδεση του υπολογιστή με κινητή συσκευή.

Ενεργοποιήστε το μπλουτούθ και στη συσκευή και στον υπολογιστή και συζεύξτε τα. Δείτε τα εγχειρίδια οδηγιών της συσκευής σας και του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το μπλουτούθ, να εγκαταστήσετε το αναγνωριστικό μπλουτούθ και να συζεύξετε τις συσκευές. Μόλις δημιουργηθεί η σύζευξη, η κινητή συσκευή είναι έτοιμη να ελέγξει την παρουσίαση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου). Σε αυτήν την περίπτωση, και ο υπολογιστής και η συσκευή πρέπει να συνδέονται στο ίδιο δίκτυο.

Ενεργοποίηση του απομακρυσμένου ελέγχου του Impress στο LibreOffice Impress.

Για να τρέξετε προβολή διαφανειών του Impress, πρέπει να επιτρέψετε τον έλεγχο του Impress από την κινητή συσκευή. Συνεχίστε ως εξής:

  1. Ανοίξτε το LibreOffice Impress.

  2. Πηγαίνετε στο Εργαλεία – Επιλογές – LibreOffice Impress – Γενικά. Πρέπει να δείτε την απεικονιζόμενη οθόνη στην παρακάτω εικόνα.

  3. Στις επιλογές της παρουσίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου και πατήστε Εντάξει.

Κλείστε το LibreOffice Impress και ξανανοίξτε το πάλι.

Διάλογος γενικών επιλογών Impress

Έλεγχος της προβολής διαφανειών:

tip

Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης και το κλείδωμα οθόνης από την κινητή συσκευή όπως αναφέρεται παραπάνω πριν να τρέξετε προβολή διαφανειών. Εξασφαλίστε ότι η κινητή συσκευή έχει αρκετή ισχύ μπαταρίας για τη διάρκεια την προβολή με την οθόνη ενεργή.


  1. Εξασφαλίστε ότι και η συσκευή και ο υπολογιστής έχουν συζευχθεί μέσω μπλουτούθ ή σύνδεσης δικτύου.

  2. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να προβάλετε στο LibreOffice Impress.

  3. Ανοίξτε την εφαρμογή απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) στην κινητή συσκευή και επιλέξτε το αναγνωριστικό μπλουτούθ του υπολογιστή.

  4. Μόλις πατήσετε το όνομα του υπολογιστή, θα φορτώσει αυτόματα τις διαφάνειες της παρουσίασης στο απομακρυσμένο Impress (Impress Remote) με την ενότητα σημειώσεων.

  5. Χτυπήστε ελαφρά το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη του κινητού για να αλλάξετε τις διαφάνειες. Οι σημειώσεις διαφανειών είναι στο κάτω τμήμα της οθόνης του κινητού.

  6. Προαιρετικά, ορίστε τον χρονοδιακόπτη για να καθορίσετε τον χρόνο εμφάνισης κάθε διαφάνειας από την εφαρμογή του κινητού.

  7. Οι διαφάνειες μπορούν επίσης να αλλαχθούν με τα πλήκτρα έντασης της κινητής συσκευής. Για να το ενεργοποιήσετε, ανοίξτε τις ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τις ενέργειες πλήκτρων έντασης στο απομακρυσμένο Impress (Impress Remote).

Μερικά στιγμιότυπα κινητού του απομακρυσμένου Impress (Impress Remote):

Impress Remote: εμφανίζεται η αρχική μικρογραφία

Εναλλακτική λειτουργία: όλες οι μικρογραφίες διαφανειών για άμεση επιλογή ή μετάβαση. Η τρέχουσα διαφάνεια έχει κόκκινο δρομέα επιλογής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!