Αποθήκευση παρουσίασης σε μορφή HTML

  1. Ανοίξτε την παρουσίαση που επιθυμείτε να αποθηκευτεί σε μορφή HTML.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

  3. Ορίστε τον Τύπο αρχείου ως HTML έγγραφο (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Εισάγετε ένα Όνομα αρχείου, και ύστερα πατήστε στην Εξαγωγή.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Αυτόματο πιλότο Εξαγωγή HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!