Χρήση σημείων κόλλησης

Στο Impress και στο Draw, μπορείτε να συνδέσετε δυο οποιαδήποτε σχήματα με μια γραμμή που ονομάζεται γραμμή σύνδεσης. Όταν σχεδιάζετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ σχημάτων, τότε η γραμμή σύνδεσης θα συνδεθεί με ένα σημείο κόλλησης σε κάθε σχήμα. Κάθε σχήμα έχει κάποια προκαθορισμένα σημεία και θέσης κόλλησης, τα οποία εξαρτώνται από το συγκεκριμένο σχήμα. Μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας σημεία κόλλησης σε ένα σχήμα και μετά να συνδέσετε τις γραμμές σύνδεσης σε αυτά τα προσαρμοσμένα σημεία.

Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε σημεία κόλλησης

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω για να κάνετε υπάρχοντα σημεία προσκόλλησης ορατά για όλα τα στοιχεία:

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή σημείου κόλλησης στη γραμμή εργαλείων σημείων κόλλησης.

  3. Επιλέξτε σημεία στη διαφάνεια, όπου θέλετε να προσθέσετε σημεία προσκόλλησης.

  4. Πατήστε μέσα στο σχήμα στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το νέο σημείο κόλλησης.

    Αν το σχήμα έχει γέμισμα, μπορείτε να πατήσετε οπουδήποτε μέσα στο σχήμα. Αν το σχήμα δεν έχει γέμισμα, μπορείτε να πατήσετε στο περίγραμμά του για να εισάγετε ένα σημείο κόλλησης. Όταν εισαχθεί, τότε μπορείτε να σύρετε το σημείο κόλλησης σε άλλη θέση μέσα στο σχήμα.

Με τα τέσσερα εικονίδια που βρίσκονται δίπλα στο εικονίδιο Εισαγωγή σημείου κόλλησης, μπορείτε να επιλέξετε τις κατευθύνσεις της γραμμής σύνδεσης για αυτό το σημείο κόλλησης. Μπορείτε να καθορίσετε μια ή περισσότερες κατευθύνσεις για ένα συγκεκριμένο σημείο κόλλησης.

Αν το εικονίδιο Σχετικό σημείο κόλλησης είναι ενεργό, τότε το σημείο κόλλησης μετακινείται για να διατηρήσει την θέση του, όταν αλλάζετε το μέγεθος του αντικειμένου.

Αν το εικονίδιο Σχετικό σημείο κόλλησης δεν είναι ενεργό, τότε τα εικονίδια δίπλα σε αυτό δεν είναι πια γκριζαρισμένα. Μέσω αυτών των εικονιδίων μπορείτε να καθορίσετε την θέση ενός σημείου κόλλησης όταν γίνεται αλλαγή του αντικειμένου που το περιέχει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!