Χρήση σημείων κόλλησης

Στο Impress και στο Draw, μπορείτε να συνδέσετε δυο οποιαδήποτε σχήματα με μια γραμμή που ονομάζεται γραμμή σύνδεσης. Όταν σχεδιάζετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ σχημάτων, τότε η γραμμή σύνδεσης θα συνδεθεί με ένα σημείο κόλλησης σε κάθε σχήμα. Κάθε σχήμα έχει κάποια προκαθορισμένα σημεία και θέσης κόλλησης, τα οποία εξαρτώνται από το συγκεκριμένο σχήμα. Μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας σημεία κόλλησης σε ένα σχήμα και μετά να συνδέσετε τις γραμμές σύνδεσης σε αυτά τα προσαρμοσμένα σημεία.

Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε σημεία κόλλησης

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω για να δείτε τα υφιστάμενα σημεία προσκόλλησης για όλα τα στοιχεία:

  1. Πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή σημείου προσκόλλησης στη γραμμή εργαλείων Σημεία προσκόλλησης.

  2. Επιλέξτε στοιχείο στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημεία προσκόλλησης.

  3. Πατήστε μέσα στο σχήμα στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το νέο σημείο κόλλησης.

    Εάν το σχήμα είναι γεμάτο, μπορείτε να πατήσετε οπουδήποτε μέσα στο σχήμα. Εάν το σχήμα δεν έχει γεμίσει, μπορείτε να πατήσετε στο περίγραμμα για να εισαγάγετε ένα σημείο προσκόλλησης. Μόλις εισαχθεί, μπορείτε να σύρετε το σημείο προσκόλλησης σε άλλη θέση μέσα στο σχήμα.

Με τα τέσσερα εικονίδια δίπλα στο εικονίδιο Εισαγωγή σημείου προσκόλλησης, επιλέγετε τις κατευθύνσεις που θα επιτρέπονται για μία σύνδεση σε αυτό το σημείο προσκόλλησης. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις για ένα συγκεκριμένο σημείοπροσκόλλησης.

Εάν το εικονίδιο Σχετικό σημείο προσκόλλησης είναι ενεργό, το σημείο προσκόλλησης μετακινείται όταν αλλάξετε το μέγεθος του αντικειμένου για να διατηρήσει τη θέση του σε σχέση με τα περιγράμματα του αντικειμένου.

Εάν το εικονίδιο Σχετικό σημείο προσκόλλησης δεν είναι ενεργό, τα εικονίδια δίπλα του δεν είναι πλέον γκρίζα. Με αυτά τα εικονίδια μπορείτε να αποφασίσετε πού θα τοποθετηθεί ένα σημείο προσκόλλησης όταν αλλάξει το μέγεθος του αντικειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!