Προσθήκη κεφαλίδας ή υποσέλιδου σε όλες τις διαφάνειες

Κάθε διαφάνεια βασίζεται σε μια κύρια διαφάνεια. Το κείμενο, οι εικόνες, οι πίνακες, τα πεδία ή άλλα αντικείμενα που τοποθετείτε στην κύρια διαφάνεια είναι ορατά ως παρασκήνιο σε όλες τις διαφάνειες που βασίζονται σε αυτή τη κύρια διαφάνεια.

Υπάρχουν κύρια πρότυπα για διαφάνειες, σημειώσεις και σημειώματα.

Προσθήκη προκαθορισμένων αντικειμένων κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Κάθε τύπος κύριας διαφάνειας περιέχει μερικές προκαθορισμένες περιοχές όπου διατηρεί την ημερομηνία, το υποσέλιδο και τους αριθμούς των διαφανειών.

Όταν αλλάζετε στην κύρια προβολή, μπορείτε να μετακινήσετε αυτές τις περιοχές σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην κύρια προβολή. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε πρόσθετο κείμενο σε αυτές, να τις αυξομειώσετε και να να επιλέξετε τα περιεχόμενά τους για να εφαρμόσετε μορφοποίηση κειμένου. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς ή το χρώμα της.

tip

Μία προκαθορισμένη περιοχή κεφαλίδας είναι διαθέσιμη μόνο για σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου. Εάν θέλετε μία κεφαλίδα για όλες τις διαφάνειες, μπορείτε να μετακινήσετε την περιοχή υποσέλιδου στην κορυφή της κύριας διαφάνειας.


Τα αντικείμενα που εισάγετε σε κύρια διαφάνεια είναι ορατά σε όλες τις διαφάνειες οι οποίες βασίζοντας σε αυτήν την κύρια διαφάνεια.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

  Βλέπετε έναν διάλογο με δύο σελίδες καρτέλας: Διαφάνειες και Σημειώσεις και σημειώματα όπου μπορείτε να εισάγετε περιεχόμενα στις προκαθορισμένες περιοχές.

  Διάλογος κεφαλίδας υποσέλιδου

  Εξ ορισμού, το πεδίο ελέγχου Ημερομηνία και ώρα είναι ενεργοποιημένο, αλλά η μορφή είναι καθορισμένη ως Σταθερή και το πεδίο εισαγωγής κειμένου είναι κενό, έτσι καμία ημερομηνία ή ώρα δεν είναι ορατή στις διαφάνειες.

  Εξ ορισμού, το πεδίο ελέγχου Υποσέλιδο είναι ενεργοποιημένο, αλλά το πεδίο εισαγωγής κειμένου είναι κενό, έτσι κανένα υποσέλιδο δεν είναι ορατό στις διαφάνειες.

  Εξ ορισμού, το πεδίο ελέγχου Αριθμός διαφάνειας έχει απαλειφθεί, έτσι δεν είναι ορατοί οι αριθμοί των διαφανειών.

 2. Εισάγετε ή επιλέξτε τα περιεχόμενα που θα είναι ορατά σε όλες τις διαφάνειες.

 3. Εάν θέλετε να αλλάξετε την θέση και τη μορφοποίηση των κύριων αντικειμένων, επιλέξτε Προβολή - Κύρια.

  Μπορείτε να δείτε την κύρια διαφάνεια με περιοχές κοντά στο τέλος. Μπορείτε να μετακινήσετε τις περιοχές, να επιλέξετε τα πεδία και να εφαρμόσετε κάποια μορφοποίηση. Μπορείτε επίσης να εισάγετε κάποιο κείμενο εδώ που θα εμφανιστεί δίπλα στα πεδία.

 4. Πατήστε στην περιοχή ημερομηνίας και μετακινήστε το πεδίο της ώρας και της ημερομηνίας. Επιλέξτε το πεδίο <ημερομηνία/ώρα> και εφαρμόστε κάποια μορφοποίηση για να αλλάξετε τη μορφή για την ημερομηνία και την ώρα σε όλες τις διαφάνειες. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιοχές υποσέλιδο και αριθμός διαφάνειας.

 5. Κανονικά, τα προκαθορισμένα στοιχεία της κύριας διαφάνειας ορίζονται σε ορατά στην παρουσίαση. Μπορείτε να ελέγξετε την ορατότητα των προκαθορισμένων στοιχείων επιλέγοντας Διαφάνεια - Κύρια στοιχεία.

  Διάλογος κύριας διάταξης

Προσθήκη αντικειμένων κειμένου ως αντικείμενα κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενο κειμένου οπουδήποτε στη κύρια διαφάνεια.

 1. Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια.

 2. Στη γραμμή Σχεδίασης, επιλέξτε το εικονίδιο Κείμενο Εικονίδιο.

 3. Σύρετε στην κύρια διαφάνεια για να σχεδιάσετε ένα αντικείμενο κειμένου, και ύστερα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας.

 4. Αφότου τελειώσετε επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

tip

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πεδία, όπως η ημερομηνία ή ο αριθμός σελίδας, σε μία κεφαλίδα ή υποσέλιδο επιλέγοντας Εισαγωγή - Πεδίο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!