Μεγέθυνση με το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της προβολής στη διαφάνειά σας.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι με τροχό κύλισης, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το και να γυρίσετε τον τροχό για να αλλάξετε τον συντελεστή εστίασης σε όλα τα κύρια αρθρώματα του LibreOffice.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!