Αλλαγή του διαφάνειας

Για να χρησιμοποιήσετε χρώμα, διαβάθμιση, ή μοτίβο γραμμοσκίασης για το παρασκήνιο

 1. Επιλέξτε και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο.

 2. Στην περιοχή Γέμισμα , εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Επιλέξτε Χρώμα και έπειτα πατήστε ένα χρώμα στον κατάλογο.

  Επιλέξτε Διαβάθμιση και έπειτα πατήστε τεχνοτροπία διαβάθμισης στον κατάλογο.

  Επιλέξτε Γραμμοσκίαση και έπειτα πατήστε τεχνοτροπία γραμμοσκίασης στον κατάλογο.

 3. Πατήστε Εντάξει.

Για να χρησιμοποιήσετε εικόνα για το παρασκήνιο

Μπορείτε να εμφανίσετε ολόκληρη εικόνα ως παρασκήνιο , ή μπορείτε να παραθέσετε την εικόνα για να παράξετε παρασκήνιο με μοτίβο.

 1. Επιλέξτε και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο.

 2. Στην περιοχή Γέμισμα, επιλέξτε Εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε σε μια εικόνα στον κατάλογο.

  note

  Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα για το παρασκήνιο της , πατήστε στο πλήκτρο Εισαγωγή. Εντοπίστε την εικόνα και πατήστε στο Άνοιγμα. Επιστρέφοντας στην καρτέλα Παρασκήνιο, η εισαγόμενη εικόνα βρίσκεται στον κατάλογο Εικόνα.


 3. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Για να εμφανίσετε ολόκληρη την εικόνα ως παρασκήνιο, αναιρέστε το πεδίο ελέγχου Σε παράθεση στην περιοχή Θέση , και ύστερα επιλέξτε Αυτόματη προσαρμογή.

  Για να κάνετε παράθεση της εικόνας στο παρασκήνιο, επιλέξτε Σε παράθεση, και ορίστε το Μέγεθος, την Θέση, και την Μετατόπιση για την εικόνα.

 4. Πατήστε Εντάξει.

Αυτή η τροποποίηση ισχύει μόνο για την τρέχουσα παρουσίαση ή έγγραφο σχεδίασης.

Για να αποθηκεύσετε νέα κύρια ως πρότυπο

 1. .

 2. .

 3. Επιλέξτε Προβολή - Κανονική για να κλείσετε την κύρια προβολή.

 4. Επιλέξτε Αρχεία - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο για να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο.

 5. Εισάγετε όνομα για το πρότυπο. Μην αλλάζετε την κατηγορία από τα "Πρότυπα μου". Πατήστε Εντάξει.

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο προτύπων για να ανοίξετε νέα παρουσίαση ή σχεδίαση με βάση το νέο σας πρότυπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!