Τροποποίηση της ταξινόμησης διαφανειών

Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

tip

Για να αφαιρέσετε προσωρινά μία διαφάνεια από την παρουσίασή σας, μεταβείτε στην Ταξινόμηση διαφανειών, δεξιοπατήστε στη διαφάνεια, και ύστερα επιλέξτε Προβολή/Απόκρυψη διαφάνειας. Ο αριθμός της κρυφής διαφάνειας διαγράφεται. Για να εμφανίσετε τη διαφάνεια, δεξιοπατήστε στη διαφάνεια, και ύστερα επιλέξτε Προβολή/Απόκρυψη διαφάνειας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!