Δημιουργία κινούμενων εναλλαγών σε διαφάνειες

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ που θα αναπαράγεται όταν προβάλλεται μία διαφάνεια.

Για να εφαρμόσετε ένα εφέ εναλλαγής σε μία διαφάνεια

  1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε το εφέ εναλλαγής.

  2. Στο πίνακα Εργασίες, πατήστε στην Εναλλαγή διαφάνειας.

  3. Επιλέξτε μία εναλλαγή για τη διαφάνεια από τον κατάλογο.

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του εφέ εναλλαγής στο παράθυρο του εγγράφου.

Εικονίδιο σημείωσης

Στο παράθυρο διαφανειών, εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στην προεπισκόπηση αυτών των διαφανειών, που έχουν μετακίνηση διαφανειών. Όταν παρουσιάζετε την προβολή παρουσίασης με την κονσόλα παρουσιαστή, το εικονίδιο δείχνει ότι η επόμενη διαφάνεια έχει μετάβαση διαφάνειας.


Για να εφαρμόσετε το ίδιο εφέ εναλλαγής σε περισσότερες από μία διαφάνειες

  1. Στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, επιλέξτε τις διαφάνειες στις οποίες επιθυμείτε να προσθέσετε εναλλαγή.

    Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Εστίαση Εικονίδιο εστίασης για να αλλάξετε το μέγεθος προβολής για τις διαφάνειες.

  2. Στο πίνακα Εργασίες, πατήστε στην Εναλλαγή διαφάνειας.

  3. Επιλέξτε μία εναλλαγή για τη διαφάνεια από τον κατάλογο.

Για να κάνετε προεπισκόπηση του εφέ εναλλαγής για μία διαφάνεια, πατήστε στο μικρό εικονίδιο κάτω από τη διαφάνεια στο Πλαίσιο διαφανειών.

Για να αφαιρέσετε ένα εφέ εναλλαγής

  1. Στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών, επιλέξτε τις διαφάνειες από τις οποίες επιθυμείτε να αφαιρέσετε την εναλλαγή.

  2. Επιλέξτε Χωρίς εναλλαγή στο πεδίο καταλόγου στη στήλη Εργασίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!