Κινούμενα αντικείμενα σε διαφάνειες παρουσίασης

Μπορείτε να εφαρμόσετε προκαθορισμένα κινούμενα εφέ σε αντικείμενα στη διαφάνειά σας.

Για να εφαρμόσετε ένα κινούμενο εφέ σε κάποιο αντικείμενο:

  1. Σε μία διαφάνεια στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε κίνηση.

  2. Επιλέξτε Προβολή - Κίνηση, για να ανοίξετε το προσαρμοσμένο παράθυρο κίνησης στην πλαϊνή στήλη. Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη (+) και έπειτα επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο εφέ κίνησης, πατήστε σε μία σελίδα καρτέλας για να επιλέξετε από μία κατηγορία με εφέ κίνησης. Πατήστε σε ένα εφέ, ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Για να κάνετε προεπισκόπηση κινούμενου αντικειμένου, πατήστε στο κουμπί Αναπαραγωγή.

note

Στο παράθυρο διαφανειών εμφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στην προεπισκόπηση αυτών των διαφανειών, που έχουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα με προσαρμοσμένη κίνηση. Όταν παρουσιάζεται την προβολή παρουσίασης με την κονσόλα παρουσιαστή, το εικονίδιο δείχνει ότι η επόμενη διαφάνεια έχει προσαρμοσμένη κίνηση.


Για να εφαρμόσετε και να επεξεργαστείτε ένα εφέ διαδρομής κίνησης:

Ένα αντικείμενο μπορεί να γίνει κινούμενο και να μετακινείται σε μια διαδρομή κίνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ή τις δικές σας διαδρομές κίνησης.

Αν επιλέξετε "Καμπύλη", "Πολύγωνο", ή "Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης", το παράθυρο διαλόγου κλείνει και μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας διαδρομή. Αν ολοκληρωθεί η σχεδίαση και δεν έχει ακυρωθεί, η διαδρομή που έχει δημιουργηθεί αφαιρείται από το έγγραφο και εισάγεται ως εφέ μονοπατιού κίνησης.

Επεξεργασία διαδρομών κίνησης

Αν είναι ορατό το πλαίσιο προσαρμογής εφέ κίνησης, οι διαδρομές κίνησης όλων των εφέ της τρέχουσας διαφάνειες σχεδιάζονται ως διαφανή επικάλυψη στη διαφάνεια. Όλες οι διαδρομές είναι πάντα ορατές και έτσι είναι εύκολη η δημιουργία οι κινούμενων εικόνων με συνεχόμενες διαδρομές.

Μια διαδρομή κίνησης μπορεί να επιλεγεί πατώντας στη διαδρομή. Μια επιλεγμένη διαδρομή υποστηρίζει χειριστές και μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει το μέγεθος της όπως ένα σχήμα. Διπλοπατώντας σε μια διαδρομή ξεκινά η λειτουργία επεξεργασίας σημείων. Η λειτουργία επεξεργασίας σημείων μπορεί επίσης να εκκινηθεί επιλέγοντας Επεξεργασία - Σημεία ή πιέζοντας το πλήκτρο F8.

Για να αφαιρέσετε ένα κινούμενο εφέ από ένα αντικείμενο:

  1. Σε μία διαφάνεια στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το αντικείμενο από το οποίο θα αφαιρεθεί το εφέ.

  2. Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Προσαρμοσμένο εφέ κίνησης.

  3. Πατήστε στην Αφαίρεση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!