Εξαγωγή κινούμενων αντικειμένων σε μορφή GIF

  1. Επιλέξτε ένα κινούμενο αντικείμενο στη διαφάνειά σας.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

  3. Επιλέξτε GIF - Μορφή ανταλλαγής γραφικών (.gif) στον κατάλογο Τύπος αρχείου .

  4. Πατήστε στο πεδίο ελέγχου Επιλογή για να εξάγετε το επιλεγμένο αντικείμενο, και όχι ολόκληρη τη διαφάνεια.

  5. Εντοπίστε τη θέση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την κινούμενη εικόνα GIF, εισάγετε ένα όνομα, και ύστερα πατήστε στην Αποθήκευση.

Δημιουργία κινούμενων εικόνων GIF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!