Δημιουργία κινούμενων εικόνων GIF

Μπορείτε να εφαρμόσετε κίνηση σε αντικείμενα σχεδίασης, κειμένου και γραφικά αντικείμενα (εικόνες) στις διαφάνειές σας για να καταστήσετε πιο ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας. Το LibreOffice Impress σας παρέχει έναν απλό επεξεργαστή κινούμενων αντικειμένων όπου μπορείτε να δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες (πλαίσια) συναρμολογώντας αντικείμενα από τη διαφάνειά σας. Το εφέ κίνησης επιτυγχάνεται περιστρέφοντας τα στατικά πλαίσια που δημιουργείτε.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν δημιουργήσετε μία κινούμενη εικόνα bitmap (κινούμενη εικόνα GIF), μπορείτε να αναθέσετε ένα χρόνο καθυστέρησης σε κάθε πλαίσιο, και να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θα αναπαράγεται η κινούμενη εικόνα.


Για να δημιουργήσετε μία κινούμενη εικόνα GIF:

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο ή ομάδα αντικειμένων που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κίνησή σας και επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Κινούμενη εικόνα.

 2. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

 1. Στην περιοχή Ομάδα κίνησης, επιλέξτε Αντικείμενο bitmap.

  Χρησιμοποιήστε τη γραμμή χρόνου της κινούμενης εικόνας για να καθορίσετε τη διάρκεια για την προβολή ενός πλαισίου και τον αριθμό των φορών που θα παρουσιάζεται μία ακολουθία κινούμενων εικόνων (επανάληψη).

 2. Εισάγετε έναν αριθμό πλαισίου στο κουτί (αριστερό κουτί) Αριθμός εικόνας.

 3. Εισάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που επιθυμείτε να εμφανίζεται το πλαίσιο στο κουτί (μεσαίο κουτί) Διάρκεια .

 4. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα για κάθε πλαίσιο στην κινούμενη εικόνα σας.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των κινούμενων αντικειμένων σας χρησιμοποιώντας τους ελέγχους αριστερά από το κουτί Αριθμός εικόνας .


 5. Επιλέξτε τον αριθμό των φορών που επιθυμείτε να επαναλαμβάνεται η κινούμενη ακολουθία στο κουτί (δεξιό κουτί) Αρίθμηση επανάληψης .

 6. Επιλέξτε μία επιλογή στοίχισης για τα αντικείμενα στο κουτί Στοίχιση.

 7. Πατήστε στη Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!