Συντομεύσεις πληκτρολογίου κονσόλας παρουσιαστή

Κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης διαφανειών μέσω της κονσόλας παρουσιαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

Ενέργεια

Πλήκτρο ή πλήκτρα

Επόμενη διαφάνεια, ή επόμενο εφέ

Αριστερό πάτημα, δεξί βέλος, κάτω βέλος, πλήκτρο διαστήματος, σελίδα προς τα κάτω, εισαγωγή, επιστροφή, 'N'

Προηγούμενη διαφάνεια, ή προηγούμενο εφέ

Δεξί πάτημα, αριστερό βέλος, πάνω βέλος, σελίδα προς τα πάνω, οπισθοδιαγραφή, 'P'

Πρώτη διαφάνεια

Αρχική

Τελευταία διαφάνεια

Τέλος

Προηγούμενη διαφάνεια χωρίς εφέ

Alt+Page Up

Επόμενη διαφάνεια χωρίς εφέ

Alt+Page Down

Μαύρισμα/ξεμαύρισμα οθόνης

'Μ', '.'

Λεύκανση/απολεύκανση της οθόνης

'Λ', ','

Τερματισμός παρουσίασης διαφανειών

Esc, '-'

Μετάβαση στον αριθμό διαφάνειας

Αριθμός που ακολουθείται από Enter

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση του μεγέθους της γραμματοσειράς των σημειώσεων

'Μ', 'Σ'

Κύλιση σημειώσεων πάνω/κάτω

'Α', 'Ω'

Μετακίνηση δρομέα στην προβολή σημειώσεων μπροστά/πίσω

'Υ', 'Π'

Εμφάνιση της κονσόλας παρουσιαστή

Ctrl-'1'

Εμφάνιση των σημειώσεων παρουσίασης

Ctrl-'2'

Εμφάνιση της επισκόπησης διαφανειών

Ctrl-'3'


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!