Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress

Ακολουθεί μια λίστα με τα πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Λειτουργίες πλήκτρων για το LibreOffice Impress

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

F2

Επεξεργασία κειμένου.

F3

Εισαγωγή στην ομάδα.

+F3

Έξοδος από την ομάδα.

Shift+F3

Διπλότυπο

F4

Θέση και μέγεθος

F5

Προβολή παρουσίασης οθόνης.

+Shift+F5

Περιήγηση

F7

Ορθογραφία

+F7

Θησαυρός

F8

Επεξεργασία σημείων.

+Shift+F8

Προσαρμογή κειμένου στο πλαίσιο.

Τεχνοτροπίες


Πλήκτρα συντόμευσης σε Παρουσιάσεις οθόνης

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Esc ή -

Τέλος παρουσίασης.

Αριστερό πάτημα, ή πλήκτρο διαστήματος, ή δεξί βέλος, ή κάτω βέλος, ή Page Down, ή Enter, ή Return

Αναπαραγωγή επόμενου εφέ (αν υπάρχει, αλλιώς γίνεται μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια).

+Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια δίχως αναπαραγωγή εφέ.

[αριθμός] + Enter

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε αυτήν.

Δεξιό πάτημα, ή αριστερό βέλος, ή επάνω βέλος, ή Page Up, ή οπισθοδιαγραφή

Αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ ξανά. Αν δεν υπάρχει σε αυτή τη διαφάνεια το προηγούμενο εφέ, εμφανίζει την προηγούμενη διαφάνεια.

+Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια δίχως αναπαραγωγή εφέ.

Home

Μετάβαση στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.

End

Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.

+ Page Up

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.

+ Page Down

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

B ή .

Εμφάνιση μαύρης οθόνης ως το επόμενο πάτημα πλήκτρου ή την ενέργεια του τροχού του ποντικιού σας.

W ή ,

Εμφάνιση λευκής οθόνης ως το πάτημα επόμενου πλήκτρου ή την ενέργεια του τροχού του ποντικιού σας.

P

Χρήση του δείκτη του ποντικιού ως στυλό

Ε

Σβήσιμο όλου του μελανιού στη διαφάνεια

+A

Απενεργοποήση του δείκτη ως λειτουργία στυλό


Πλήκτρα συντόμευσης στην Κανονική προβολή

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

πλήκτρο Συν (+)

Μεγέθυνση.

πλήκτρο Μείον(-)

Σμίκρυνση.

Πλήκτρο x (σε αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Προσαρμογή της σελίδας στο παράθυρο.

Πλήκτρο ÷ (σε αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μεγέθυνση της τρέχουσας επιλογής.

Shift++G

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Shift++A

Κατάργηση ομαδοποίησης της επιλεγμένης ομάδας.

+ πάτημα

Εισάγετε μια ομάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα μεμονωμένα αντικείμενά της. Κάντε κλικ έξω από την ομάδα για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

+Shift+K

Συνδυασμός των επιλεγμένων αντικειμένων.

+Shift+K

Διαίρεση του επιλεγμένου αντικειμένου. Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί μόνο σε ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με συνδυασμό δύο ή περισσότερων αντικειμένων.

+ πλήκτρο συν

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

Shift++ πλήκτρο συν

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

+ πλήκτρο πλην

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

Shift++ πλήκτρο πλην

Μεταφορά πίσω


Πλήκτρα συντόμευσης επεξεργασίας κειμένου

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+ενωτικό(-)

Προσαρμοσμένα ενωτικά· ενωτικά που ορίζονται από εσάς.

+Shift+πλην (-)

Ενωτικό συλλαβισμού (δεν χρησιμοποιείται για ενωτικό)

+Shift+κενό

Μη διακοπτόμενα κενά. Τα μη διακοπτόμενα κενά δεν χρησιμοποιούνται για ενωτικά και δεν επεκτείνονται εάν το κείμενο στοιχιστεί πλήρως.

Shift+Enter

Διακοπή γραμμής χωρίς αλλαγή παραγράφου

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση δρομέα στα αριστερά

Shift+αριστερό βέλος

Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα αριστερά

+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην αρχή της λέξης

+Shift+αριστερό βέλος

Επιλογή στα αριστερά λέξη κατά λέξη

Δεξί βέλος

Μετακίνηση δρομέα στα δεξιά

Shift+δεξί βέλος

Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα δεξιά

+δεξί βέλος

Μετάβαση στην αρχή της επόμενης λέξης

+Shift+δεξί βέλος

Επιλογή στα δεξιά λέξη κατά λέξη

Επάνω βέλος

Μετακίνηση δρομέα επάνω κατά μία γραμμή

Shift+επάνω βέλος

Επιλογή γραμμών σε ανοδική κατεύθυνση

+επάνω βέλος

Μετακίνηση δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

Κάτω βέλος

Μετακίνηση δρομέα κάτω κατά μία γραμμή

Shift+κάτω βέλος

Επιλογή γραμμών προς τα κάτω

+κάτω βέλος

Μετακίνηση δρομέα στο τέλος της παραγράφου. Η επόμενη πληκτρολόγηση μετακινεί το δρομέα στο τέλος της επόμενης παραγράφου

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής

Μετάβαση και επιλογή στην αρχή μιας γραμμής

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής

Μετάβαση και επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Μετάβαση στην αρχή ομάδας κειμένου σε διαφάνεια

Μετάβαση μέχρι το τέλος ομάδας κειμένου σε διαφάνεια

Διαγραφή κειμένου μέχρι το τέλος της λέξης

+Backspace

Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της λέξης

Σε μια λίστα: διαγραφή κενής παραγράφου μπροστά από την τρέχουσα παράγραφο

+Shift+Del

Διαγραφή κειμένου μέχρι το τέλος της πρότασης

+Shift+Backspace

Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της πρότασης


Πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice Impress

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο βέλους

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο ή σελίδα στην κατεύθυνση του βέλους.

+ πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση γύρω στην προβολή σελίδας.

Shift + μεταφορά

Περιορίζει τη μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου οριζόντια ή κάθετα.

+ μεταφορά (με ενεργή την επιλογή Αντιγραφή κατά τη μετακίνηση)

Κρατήστε πατημένο και μεταφέρτε ένα αντικείμενο για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αντικειμένου.

Πλήκτρο

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να σχεδιάσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος αντικειμένων τραβώντας τα από το κέντρο του αντικειμένου προς τα έξω.

Πλήκτρο +κλικ

Επιλογή του αντικείμενου που βρίσκεται πίσω από το ήδη επιλεγμένο αντικείμενο.

+Shift+κλικ

Επιλογή του αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά από το ήδη επιλεγμένο αντικείμενο.

Shift+click

Επιλέξτε παρακείμενα αντικείμενα ή ένα τμήμα κειμένου. Κάντε κλικ στην αρχή της επιλογής σας, μετακινηθείτε στο τέλος της επιλογής, και ύστερα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ.

Shift+μεταφορά (κατά την αλλαγή μεγέθους)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά την αλλαγή του μεγέθους ενός αντικειμένου με μεταφορά, για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου.

Πλήκτρο Tab

Επιλογή αντικειμένων με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

Shift+Tab

Επιλογή αντικειμένων με την αντίστροφη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

Escape

Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.

Enter

Ενεργοποιήστε ένα δείκτη τοποθέτησης σε μια νέα παρουσίαση (μόνο εάν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο)

+Enter

Μετακίνηση στο επόμενο αντικείμενο κειμένου στη διαφάνεια.

Αν δεν υπάρχουν αντικείμενα κειμένου στη διαφάνεια, ή αν δεν έχετε φτάσει στο τελευταίο αντικείμενο κειμένου, θα εισαχθεί μια νέα διαφάνεια ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια. Η νέα διαφάνεια χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη όπως και η τρέχουσα.

Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια. Καμιά λειτουργία στην πρώτη διαφάνεια.

Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Καμιά λειτουργία στην τελευταία διαφάνεια.


Πλοηγηθείτε με το πληκτρολόγιο στην ταξινόμηση διαφανειών και στο παράθυρο διαφανειών

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Αρχή/Τέλος

Ορισμός της εστίασης στην πρώτη/τελευταία διαφάνεια.

Αριστερό/δεξιό πλήκτρο βελών ή σελίδα πάνω/κάτω

Ορισμός της εστίασης στην επόμενη/προηγούμενη διαφάνεια.

+Shift+PageDown

Μετακινήστε τις επιλεγμένες διαφάνειες προς τα κάτω κατά μία θέση στον κατάλογο ταξινόμησης διαφανειών. Εάν επιλέξετε πολλές διαφάνειες, μετακινούνται μαζί με την τελευταία επιλεγμένη διαφάνεια στον κατάλογο.

+Shift+PageUp

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών προς τα πάνω κατά μία θέση. Εάν επιλέξετε πολλές διαφάνειες, μετακινούνται μαζί με την πρώτη επιλεγμένη διαφάνεια στον κατάλογο.

+Shift+End

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών στο τέλος του καταλόγου ταξινόμησης διαφανειών.

+Shift+Home

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών στην αρχή του καταλόγου ταξινόμησης διαφανειών.

Enter

Αλλαγή στην κανονική κατάσταση με την ενεργή διαφάνεια όταν είσαστε στην Ταξινόμηση διαφανειών. Προσθέστε νέα διαφάνεια όταν είσαστε στο Παράθυρο διαφανειών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!